Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Regulatsioon

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450, mille alusel on ettevõttel õigus osutada investeerimis ja -kõrvalteenuseid Euroopa Liidus, mis on kooskõlas Euroopa finantsteenuste direktiividega, sh Finantsinstrumentide turgude direktiiviga (MiFID). Admiral Markets UK Ltd on ettevõtte Admiral Markets Group AS tütarettevõte.

MiFID

Finantsinstrumentide turgude direktiiv on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt ning jõustus 1. novembril 2007. MiFID reguleerib investeerimisteenuste osutamise sisu, ulatuse ja järelvalvega seonduvaid aspekte Euroopa Majanduspiirkonnas, kuhu lisaks EL liikmetele kuuluvad ka Island, Norra ja Lichtenstein.

Direktiivi peamine eesmärk on ühtlustada finantsturge Euroopa Majanduspiirkonnas ning seeläbi tõsta finantsturgude efektiivsust, suurendada läbipaistvust, kasvatada konkurentsi ning pakkuda investoritele paremat kaitset. MiFID võimaldab investeerimisühingul osutada investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuseid ka teistes liikmesriikides ning kolmandates riikides. Piiriülene teenuse osutamine on võimalik tänu sellele, et tegevusluba omav investeerimisühing vastab täielikult üleeuroopalistele läbipaistvuse ja hea käitumistava nõuetele.

Finantsturvalisus

Meie kliendid võivad olla kindlad, et nende rahalised vahendid on kaitstud.

Finantsturvalisus