Finantsturvalisus

Admiral Markets`i vahendusel kaubeldes rakenduvad Teile finantsturvalisuse lepingud ning läbipaistev kliendipoliitika.

Klientide vahendite eraldamine

FCA põhimõtetest lähtuvalt hoitakse klientide vahendeid ettevõtte omavahenditest eraldi pangakontol. Sellega on tagatud vahendite kättesaadavus klientidele igal ajal ning kliendivahendite sihipärane kasutamine. Nõude täitmist kontrollivad audiitorid.

The Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Juhul, kui ettevõttel peaksid tekkima makseraskused või peaks tekkima puudujääk klientide eraldiseisvates rahalistes vahendites, võib kliendil olla õigus saada hüvitist vastavalt FSCS-ile. Hüvitise suurus on kuni £50,000.

Kui pank peaks lõpetama tegevuse, kuhu on eraldiseisvalt paigutatud klientide rahalised vahendid, on klientidel õigus saada hüvitist vastavalt nende rahaliste vahendite proportsionaalsele osale hoiuse kogusummast. FSCS-i poolt hüvitatava kahju maksimaalne suurus on £75,000 ühe kliendi kohta.

Klientide võrdne kohtlemine

Admiral Markets väärtustab oma kliente ning vastame täielikult FCA põhimõttele nr 6, mis kohustab pöörama nõuetekohast tähelepanu klientide huvidele ning sätestab klientide õiglase kohtlemise.

Seetõttu lähtume alati oma tegevustes klientide huvidest, alates teenuste väljatöötamisest kuni kaebuste lahendamiseni (Vt allpool).

Proovime käia ajaga kaasa ning pidevalt muuta oma kauplemisteenuseid paremaks.

Kaebused

Loodame, et Teil ei teki kunagi vajadust meie teenuse kohta kaebust esitada. Kui see siiskitekib, lähtume kaebuste lahendamisel FCA juhendist. Kaebuste lahendamisega tegeleb vastavuskontrolli osakond, kellega saate ühendust võtta e-mailiga compliance@admiralmarkets.co.uk. Lisaks oleme tänulikud ettepanekute ja tagasiside eest.