Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Miks valida Admiral Markets?

Admiral Markets on rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärk, mille investeerimisühingud on internetipõhiste kauplemisteenuste osutajad Forex valuutaturul, samuti teistel finantsturgudel, kus saab kaubelda väärismetallide, aktsiate-, toormete-, futuuride-, indeksite- ja krüptovaluutade CFD-ga.

Pühendumine, kaasaegne tarkvara ning kindel kvaliteet võimaldavad pakkuda klientidele läbipaistvat ning parimat kauplemiskogemust.

Globaalne esindatus

Alates asutamisest 2001. aastal, on Admiral Markets Group järjepidevalt laiendanud ettevõtte tegevust üle kogu maailma ning on tänaseks kasvanud globaalseks ettevõtteks. Oleme Admiral Markets`is veendunud, et esindatus paljudes geograafilistes regioonides võimaldab meil pakkuda klientidele kvaliteetset teenust ning kliendituge - kus iganes soovitakse kaubelda.


Finantsjärelvalve luba ja litsentsid

Suurbritannia Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA), FCA registreeringu number: 595450, tulenevalt FCA CASS põhimõtetest hoitakse klientide vahendid ettevõtte omavahenditest eraldi pangakontol. Admiral Markets UK Ltd on Admiral Markets AS (Eesti) tütarettevõte.

Eesti Finantsinspektsioon

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon EFSA tegevusluba № 4.1-1/46), mis annab õiguse osutada investeerimis- ja kõrvalteenuseid Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikides. Litsentseeritud ettevõttena on Admiral Markets AS avalikult tunnustatud kui laitmatu reputatsiooni, kvaliteetse teeninduse, finantsstabiilsuse ja kaitstud investeerimisvõimalustega ettevõte.

Tegevusluba omava ettevõttena on Admiral Markets eelkõige tunnustatud tänu heale mainele, teenuste kõrgele kvaliteedile, finantsstabiilsusele ning investorikaitsele.

MiFID

Finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID) võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt ning see jõustus 1. novembril 2007. MiFID reguleerib finantsinstrumentide turu teenuste pakkumist Europpa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonnas.

Direktiivi peamine eesmärk on ühtlustada finantsturge Euroopa Majanduspiirkonnas ning seeläbi tõsta finantsturgude efektiivsust, suurendada läbipaistvust, kasvatada konkurentsi ning pakkuda investoritele paremat kaitset.

MiFID võimaldab investeerimisühingul osutada investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuseid ka teistes liikmesriikides ning kolmandates riikides. Piiriülene teenuse osutamine on võimalik tänu sellele, et tegevusluba omav investeerimisühing vastab täielikult üleeuroopalistele läbipaistvuse ja hea käitumistava nõuetele.


Paindlikud kauplemiskontode tingimused

Sissemakseid kauplemiskontodele on võimalik teha mitmes erinevas valuutas, mis konverteeritakse kauplemiskontol USA dollariteks või eurodeks. Lisaks on võimalus kaitsta kapitali kursikõikumiste eest avades korraga mitu kauplemiskontot erineva valuutaga. See loob mugava võimaluse teha ülekandeid ühelt kauplemiskontolt teisele otse Kaupleja Kabinet.

Koolitused ja analüütika

Admiral Markets`is on meie eesmärgiks abistada kliente läbimõeldud ning ratsionaalsete kauplemisotsuste tegemisel. Seetõttu pakume klientidele erinevaid koolitusmaterjale - näiteks seminarid ja veebikoolitused, mis on loodud kauplemisoskuste arendamiseks ning võimaluste tutvustamiseks kauplemisel valuutade või muude finantsinstrumentidega. Lisaks oleme välja andnud kauplemisteemalisi raamatuid. Õppematerjale tuleb pidevalt juurde. Sealt võite leida ka laias valikus turuanalüüse, et paremini finantsturgudel orienteeruda.

Klienditugi

Admiral Markets`i klienditugi on alati valmis kliente abistama nii tehnilistes kui ka tootepõhistes küsimustes, seda nii telefoni teel kui online chat keskkonnas. Euroopa töötundidel on klienditugi kättesaadav nii telefoni kui ka online chat kaudu mitmes erinevas keeles.

Samuti võite meiega ühendust võtta e-posti teel klienditugi@admiralmarkets.ee ning oodata tööpäeviti kiiret ja asjakohast vastust.

Turvalisus ja tarkvara

Selleks, et tagada klientidele turvaline ja mugav juurdepääs maailma finantsturgudele, asuvad meie serverid suurimate likviidsuspakkujate juures. Lisaks pakume kauplemiseks usaldusväärseimat ja populaarseimat platvormi, MetaTrader 4 ja 5.

mille loojaks on globaalne turuliider kauplemistarkvara loomisel - MetaQuotes Software Corp.

Aruanded

Admiral Markets AS ja Admiral Markets Group AS aastaaruanded ning vahearuanded on kättesaadavad Admiral Markets Group AS-i veebilehel.