Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Austraalia dollar kosub toorainete najal

Veebruar 23, 2017 17:50

Kuigi viimastel päevadel on maailma aktsiaturud liikunud tujutult ja suunda otsivalt, võib jätkuvalt rääkida positiivse sentimendi domineerimisest. Valuutaturgudel on nädala jooksul olulisemate paaride lõikes suurimaid liikumisi teinud Austraalia dollar. Euroopas on nii euro kui intresside suunda jätkuvalt mõjutamas poliitilised riskid.

Austraalia dollar (AUD) on teinud muljetavaldava come back'i olles aasta algusest alates tugevnenud euro suhtes ligi 6% ning dollari suhtes 6,8%. Toetust on AUD-ile toonud Austraalia majanduse paranev seis ning seda väljendavad makronäitajad. Jaanuari algul avaldatud novembrikuu kaubavahetuse statistika näitas, et esimest korda alates 2014. aasta märtsist oli kaubavahetuse bilanss positiivne ehk kaupade eksport ületas importi. Sealjuures tõi positiivse saldo ekspordi tugev hüpe (kuine kasv 8%). Olulist rolli kasvus mängis Austraalia peamiste ekspordiartiklite - toorainete hinnatõus.

Toorainete hinnatõusu omakorda on mõjutanud peamise ekspordipartneri - Hiinatööstussektori taastumine. Kokkuvõttes on nimetatud dünaamika olnud vägagi iseloomulik AUD-i kui toorainevaluuta kuvandile. Austraalia keskpanga (RBA) kommunikatsioon viimasel ajal on samuti AUD-i toetanud. Möödunud nädalal peetud istungil ütles RBA juht Philip Lowe, et vaatamata hiljutisele AUD-i rallile ei ole AUD-i kurss fundamentaalselt liiga tugev. RBA ootab järgnevaks paariks aastaks SKP kasvu 3% juures ning kuigi majandusele mõjuks toetavalt nõrgem AUD, on selle saavutamise üks võimalusi - intresside kärpimine siiski keeruline.

Seda seetõttu, et eelnevalt langetatud intresside tõttu on eluasemeturul ning majanduses laiemalt ülekuumenemise oht. RBA jaoks on seega tegemist tavapärase dilemmaga, kus ühelt poolt pärsib tugevnev valuuta majanduse konkurentsivõimet, kuid samas ei saa majanduse tugeva kasvutempo tõtu intresside langetamise tööriista kasutada. AUD-i edasist suunda jääb tõenäoliselt mõjutama globaalse majanduskasvu ning toorainehindade väljavaade. Seega on AUD jätkuvalt väärt toorainevaluuta ja riskiindikaatori kuvandit.

Euro käitumine viimasel ajal on pannud ilmselt nii mõnegi turuosalise kukalt kratsima. Euroopa majandusnäitajad on olnud tugevad ning üha rohkem on tõstatunud küsimus Euroopa Keskpanga (EKP) stiimulprogrammi vajadusest ja kestvusest. Kuid sellegipoolest ei ole euros märkimisväärset ostuhuvi olnud ning päeva või paari jooksul tekkinud tugevust on kasutatud pigem langusele positsioneerumise võimalusena. Ka dollari suhtes on euro viimasel ajal jätkanud nõrgenemist ning kolmapäeval testiti taas 1,05 taset. Euro viimase aja nõrkuse peamiseks põhjuseks võib pidada poliitiliste riskide kasvu.

Kui vaadata Euroopa aktsiaturge, siis ei paista kuskilt investorite kartlikkust euroala suhtes – Euroopa aktsiaindeksid on sarnaselt muu maailmaga rünnanud uusi kõrgtasemeid. Samas räägivad teist keelt võlakirjad. Peamiseks riskiriigiks euroalas on saanud Prantsusmaa kuna presidendikandidaat Marine Le Pen lubab euroalast lahkumist. Prantsusmaa riigivõlakirjadeintressid on viimasel ajal hoogsalt tõusnud, seda eriti lühiajaliste võlakirjade puhul. Kui vaadata Saksamaa ja Prantsusmaa võlakirjade intresside dünaamikat, siis näiteks 2-aastase tähtaja puhul on intressivahe järsult suurenenud.

Prantsusmaa võlakirjade müügisurve kõrval on tugevat ostuhuvi leidnud Saksamaa lühiajalised võlakirjad. See viitab poliitiliste riskide ennetamise eesmärgil ümberpositsioneerumisele. Euro kõrval jääb ilmselt just Prantsusmaa võlakirjade dünaamika oluliseks poliitiliste riskide indikaatoriks. Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor peetakse 23. aprillil ning kui ükski kandidaat ei saavuta enamust, valitakse president teises ringis kahe enim hääli saanud kandidaadi hulgast.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.