Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Brexit, Trump…turud jätkuvalt poliitika mõju all

Jaanuar 18, 2017 11:36

Turgudel kestab konsolideerumisperiood, mis on loomulik jätk eelnenud tugevale paarikuisele riskivarade rallile. Peamiste suunakujundajate hulgas on kesksel kohal jätkuvalt poliitilised teemad. Täna võib dollarit mõjutada ka rahapoliitikaga seotud info.

Naelsterling tegi teisipäeval tugeva kergendusralli peale peaminister Theresa May kõnet Brexiti edasise kulgemise kohta. Täna on siiski märgata naela müügihuvi taastumist. May sõnul on valitsus valmis minema edasi nn. karmi Brexiti stsenaariumiga st. väljuma EL-i ühisturult ning tolliliidust, et saavutada täielik kontroll immigratsiooni ning oma piiride üle. Peaministri sõnul läheb Brexiti lõplik versioon parlamendis hääletusele. Seega on enne UK ülemkohtu otsust juba ilmne, et Brexiti tegelik suund selgub alles siis kui parlament oma otsuse on teinud.

Naela tugevnemine viitab ilmselt suurenenud usule, karmi Brexiti stsenaarium ei leia parlamendis heakskiitu. Sel juhul tuleks valitsusel leida kompromisse ning tõenäolisem oleks, et EL-ist lahkumine ei too vabakaubanduse jaoks kõige negatiivseimaid arenguid. Kindlasti ei ole hetkel mõistlik välistada ühtegi stsenaariumit UK jaoks, kuid naela teisipäevane ostuhuvi näitab, et positsioneerumise puhul on eelnevat ülekaalus olnud pessimistlik vaade ning uue info saabudes sooviti riske vähendada.

Dollar on saanud uue müügisurve osaliseks. Ühelt poolt on kuulda pessimistlikumaid vaateid nn. reflatsiooni teemal, mis tähendab, et laiapõhjalise USA majanduskasvu ning inflatsiooni ja intresside tõusu osas ollakse skeptilisemad. Lisaks on sel reedel ametisse astuv president Donald Trump oma sõnavõttudega üha enam ka valuutaturgusid mõjutama asunud. Nimelt kordas teisipäeval Trump mõne päeva eest öeldud mõtet, et USA dollar on liiga tugev ning ei soosi USA majandust.

EUR/USD on testimas 1,07 tasemeid, viimati oli paar nii kõrgel detsembri esimeses pooles. On raske öelda kui tõsiselt soovib ja püüab Trump valuutakurssi mõjutada ning tõenäoliselt ei ole presidendil selleks väga häid võimalusi. Samas on Trumpi otsustada FED-i liikmete ametisse nimetamine ning seeläbi on tal olemas potentsiaalne mõju USA rahapoliitika üle. Igal juhul on poliitika üha enam finantsturgudel toimuvat mõjutama asunud ning dollari puhul on poliitiliste väljavaadete ebaselgus toomas täiendavat volatiilsust ka edaspidi.

Täna on USA suunalt olulise sündmusena tulekul Föderaalreservi (FED) juhi Janet Yelleni kõne. Viimasel FED-i istungil võis Yelleni sõnavõtus täheldada mõningast optimismi karmima rahapoliitika suhtes. Kindlasti soovivad turuosalised saada kinnitust, et FED on jätkuvalt plaanimas kolme intressitõstmist sel aastal.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.