Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Dollar inflatsiooni uudiste ootuses

Juuli 09, 2018 13:21

Möödunud nädalal aset leidnud kaubandussõja ametlik algus USA ja Hiina vahel ei kõigutanud turgude sentimenti kuigivõrd kuna tegemist on arengutega, mis juba praegustes turutasemetes sisse hinnatud. Valuutaturgudel olid liikumised olulisemate paaride lõikes suhteliselt väikesed. Sel nädalal on makrouudistest olulisemate hulgas USA inflatsiooniraport ning tootjahinnaindeks. Euroopast on tulekul vähe makroinfot, kuid rahapoliitika uudiseid toob mitmete sõnavõttudega EKP juht Mario Draghi, samuti avaldatakse EKP juunikuu istungi materjalid.

Dollar. USA tööturu uudised olid eelmise nädala jooksul makrouudistest oodatumate hulgas. Taas näitas statistika, et USA majandusvedur kulgeb tugevas tempos ning selle väljenduseks on tööturg heas seisus. Uusi töökohti loodi juunis rohkem kui konsensus ootas (213 000 vs oodatud 195 000). Samas kerkis pisut töötuse määr prognoositud samaks jäämise asemel ulatudes 4,0%-ni. Selle taga oli siiski asjaolu, et oodatust suurem hulk passiivseid töövõimelisi elanikke naasis tööturule ning seeläbi suurenes aktiivsete tööotsijate hulk.

Turg reageeris tööturu uudistele intresside languse ning dollari nõrgenemisega. Peamiseks põhjuseks seejuures oli aga pigem palgakasvu statistika, mis juunis näitas aeglustumise märke. Kui konsensus ootas kuiseks kasvuks 0,3%, siis tegelik kasv oli 0,2% eelmise kuuga võrreldes. Mõõdukam palgakasv võiks ka USA inflatsiooniootusi jahutada ning kui siia juurde lisada suurenev ebakindlus kaubandussõja tõttu, on dollariga seotud optimismi mõningane jahenemine ootuspärane.

Lisaks tööturu näitajatele avaldati möödunud nädalal ka USA-s PMI indeksid, mis suutsid seekord ootusi ületada nii teenustesektori kui tööstussektori osas. Seega kinnitab ka nö. ettevaatav statistika, et USA majanduse tervis on heas seisus. Samas on tõenäoline, et kaubandussõjast tingitud ebakindlus võiks ka ettevõtete kindlustundele mingil ajal mõju avaldama hakata ning see peaks ka makrostatistikas näha olema. Seepärast võib praegust USA majandusnäitajate tugevust võtta kui hetkeseisundit, mille püsimise riskid on kasvamas.

Loomulikult on dollari edasise suuna jaoks makronäitajate poolelt üheks peamiseks sisendiks inflatsiooni dünaamika. Nagu reedene palgakasvu kerge tagasilöök näitas, on dollar sellise info suhtes praegu üsnagi tundlik. Kui kolmapäeval avaldatav tootmishinnaindeks ning neljapäeval avaldatavad inflatsiooni numbrid peaksid samuti viitama mõõdukamatele hinnaarengutele, on FED-i intressitõstmistega seotud ootused kindlasti jahenemas. Dollarile lisaks see täiendavat survet allapoole.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.