Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

Dollar ja euro makrouudiste ootuses

Aprill 02, 2018 09:48


Turuosaliste riskivalmidust on jätkuvalt olulisel määral kujundamas USA poolt algatatud kaubandussõja temaatika. Kuigi möödunud nädalal oli kokkuvõttes märgata mõningast meelolude paranemist, on sentiment poliitika sõnumite poolt jätkuvalt haavatav. Algav nädal toob mitmeid olulisi makrouudiseid nii Euroopast, USA-st kui mujalt, mis võivad volatiilsust tuua ka valuutaturgudele.

Dollar suutis möödunud nädalal enamike olulisemate paaride lõikes tugevneda. Sellegipoolest on dollar oma peamiste rivaalide suhtes liikunud võrdlemisi väheulatuslikult ning dollari indeks on jätkuvalt püsimas 90,0 piirkonna ümbruses. Antud tasemeteltväljamurdmiseks vajab dollari indeks uudiseid, mis suudaksid märkimisväärselt muuta praeguseid Föderaalreserviga (FED) seotud intressiootusi. Kõige suurem võimalus makrouudiste poolelt võiks selleks olla tööturu või inflatsiooniga seotud statistikal.

Sel nädalal ongi USA suunalt tulekul tööturu uudiseid– kolmapäeval ADP erasektori statistika ning reedel ametlik tööturu ülevaade. Praegust konteksti arvestades on vähetõenäoline, et tööturu sõnumid suudaksid suuri üllatusi pakkuda. Veebruarikuu raport oli töökohtade loomise poolest üks viimaste aastate tugevamaid (kuuga lisandus 313 000 uut töökohta) ning seetõttu on ka märtsiks konsensuse ootus märksa mõõdukamad 190 000 töökohta. Kindlasti on väga suure tähelepanu all palgakasvu statistika – kui seal oleks näha oodatust kiiremat kasvu, võiks see inflatsiooniootuste läbi suurendada usku FED-i agressiivsuse suhtes ning seeläbi dollarisse uut ostuhuvi tuua.

Euro jaoks on sel nädalal olulise tähtsusega kolmapäeval avaldatav euroala inflatsiooniraport. Euro on viimasel ajal liikunud suunatult. Ühelt poolt on mitmed Euroopa Keskpanga (EKP) esindajad andud mõista, et inflatsiooni väljavaadete tõttu ei ole stiimulmeetmete koomaletõmbamisega mõtet kiirustada. Samas oli näiteks Bundesbanki president ja EKP nõukogu liige Jens Wiedmann eelmisel nädalal optimistlik rahapoliitika normaliseerimise suhtes.

Mis puudutab euroala inflatsiooni edasisi arenguid, siis lähikuudel võib üha suuremat mõju avaldada euro tugevnemine viimase 12 kuu jooksul. Näiteks aasta aega tagasi liikus EUR/USD veel 1,05 kandis olles seega praegusest tasemest ligi 17% madalamal. On selge, et euroala eksportööridele on selline muutus ebameeldiv ning teatava viitaja möödudes peaks see ka inflatsioonistatistikas tunda andma. Seega peaksid euro tugevnemise mõjud lähikuudel euroala hinnakasvu kui mitte allapoole tõmbama, siis vähemalt vaos hoidma. Turuosaliste ootused inflatsiooni osas on suhteliselt madalal, seega eeldaks euro tugevama müügihuvi tekkimine märkimisväärset negatiivset inflatsiooniüllatust.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 84% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.