Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar ja euro rahapoliitika väljavaadete mõju all

Oktoober 06, 2016 11:46

Turgudel püsib mõõdukalt optimistlik sentiment kuna hiljutine põhiline probleem (Euroopa finantssektori väljavaade) on vähemalt hetkel jäänud tahaplaanile.Valuutaturgudel ning intresside maailmas on täiendavat volatiilsust toonud makrouudised, samuti keskpankade poolt tulevad sõnumid. Täna ja homme on USA suunalt kõneainet pakkumas tööturu näitajad.

Dollar on uut kuud alanud tugevnemisega. Dollari indeks on liikumas 96,20 piirkonnas ning on lähenemas augusti alguse tippudele. Kui möödunud kuul liikusid mitmed USA makronäitajad märkimisväärselt allapoole konsensuse ootusi, siis viimastel nädalatel on märgata vastupidist. Nii võib öelda, et septembris avaldatud PMI indeksite (nii tööstuse-kui teenustesektori versioonid) tasemed näitasid nö. aiateibaid kuna esmaspäeval avaldatud värske tööstuse PMI näit ning kolmapäeval avaldatud teenuste PMI näit on tugevalt üle ootuste.

Seetõttu on jälle kasvanud ootused (Föderaalreservi) FED-i intresside tõstmise suhtes. Siiski sisendab mõningast ettevaatust enne reedel avaldatavat ametlikku tööturu raportit kolmapäevane ADP erasektori tööturu ülevaade, mis kujunes oodatust nõrgemaks. Sellegipoolest on FED-i detsembri istungi intressitõstmise tõenäosus kerkinud 62% juurde – veel nädal tagasi oli see 52% juures. Selleks, et detsembris FED teise intressikergitamiseni jõuaks, peaksid täidetud olema kaks olulist eeltingimust – tööturunäitajate rahuldav tase ning turgude stabiilsus novembris toimuvate presidentivalimiste järel.

Mõlema tingimuse osas võib mõistagi tulla ebasoodsaid arenguid, seega ei ole dollari praegune tugevnemine ka kuigi hoogne olnud. Lisaks on üha enam turuosalisi seisukohal, et kui detsembris FED lõpuks rahapoliitika karmistamisega jätkab, ei pruugi dollar suurt tugevust ülesse näidata kuna edaspidine intressitõstmise tempo on FED-i septembris uuendatud hinnangu kohaselt võrdlemisi mõõdukas. Suureks küsimärgiks kogu finantsturgude ning ka dollari seisukohalt jääb võimalik Trumpi võit presidendivalimistel. Kui enne 8. novembrit peaks küsitlustulemused Trumpi väljavaadete paranemist näitama, lisandub dollarisse täiendav surve nõrgenemiseks.

Euro on püsinud samuti valikuliselt erinevate paaride lõikes tugevana. Dollari suhtes on siiski nädala lõikes mõnevõrra nõrgenetud, kuid EUR/USD on jätkuvalt püsimas suhteliselt kitsas kauplemisvahemikus.Olulise üllatusena on turgudele mõjunud Euroopa Keskpanga (EKP) esindajate kommentaarid, et kaalumisel on võlakirjade ostuprogrammi (QE) järkjärguline vähendamine peale seda, kui 2017. aasta märtsis programmi tähtaeg täitub. Alles hiljuti olid turud oodanud EKP-lt vihjed stiimulmeetmete lisamise kohta aasta lõpus, EKP rahapoliitika võimalik vastupidine dünaamika on seega pigem ootamatu sõnum.

Mõistagi on keeruline hinnata kuivõrd tõsiselt peaks QE vähendamise kavatsusi võtma – vaatamata naftahindade rallile ei peaks EKP euroala inflatsiooni osas praegu liialt optimistlik olema. Võimalik, et tegemist on EKP püüdega kommunikatsiooni abil turge suunata liialt negatiivsete intressitasemete juurest kõrgemale. Euroopa võlakirjaturgudel ongi viimastel päevadel domineerinud müügihuvi ning Saksamaa 10a intress on taas kerkinud nulli lähedusse. EKP agressiivsem vaade on pikemaajaliselt kindlasti tegur, mis eurole tugevdavalt mõjub. Kindlasti on turuosalised väga suure huviga ootamas, mida antud teemal räägitakse kahe nädala pärast toimuval EKP istungil.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.