Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfondi kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Dollar kosumiskatsel

September 28, 2017 16:11

Peale mõningasi kõhklusi on turud taas leidnud positiivse suuna. Muuhulgas on toetus andnud suurenenud lootused, et president Trump suudab USA maksureformiga edasi minna. Valuutaturgudel on eelnevast tulenevalt üheks suurimaks liikujaks hoogsalt kosunud dollar. Omalt poolt on dollarit toetanud ka viimasel ajal optimismiga silma paistnud Föderaalreserv.

Dollar on tegemas tugevat come back'i. Kui eelmisel nädalal peetud Föderaalreservi (FED) istungil taas turge üllatusena FEDi seisuoht, et intresside tõstmise varasemates plaanides ei ole muutusi ette näha (järgmist tõstmist planeerib FED detsembris), siis nädala algul kinnitas FEDi juht Yellen neid ootusi veelgi. Yelleni sõnul kavatsetakse vaatamata madalale inflatsioonile rahapoliitika koomale tõmbamisega jätkata kuna FEDi hinnangul oleks oleks ebamõistlik intressitõstmistega oodata oodata senikaua kui inflatsioon kerkib tagasi 2% juurde.

FEDiga seotud ootuste peegeldusena on detsembrikuise intressitõstmise tõenäosus kerkinud 80% juurde, veel kolm nädalat tagasi oli see 30% juures. Rahapoliitikaga seotud ootuste kasv on peegeldumas ka võlakirjaturgudel – USA riigivõlakirjade tulusus on läinud kiirelt tõusuteele, näiteks 10-aastane intress on kerkinud kuu alguse 2,0% juurest 2,35% juurde. Intresside rallit on suunanud märkimisväärselt ka taas ellu ärganud reflatsiooni temaatika, mida suunavadTrumpi maksukärpe plaanidega seotud uued ootused.

Trumpi sõnul on tegemist suurimate maksukärbetega riigi ajaloos, mis peaks langetama kõrgema sissetulekuga eraisikute ning ettevõtete maksukoormust. Kui kauaks jätkub USA turgudel maksumuudatustega seonduvat optimismi sõltub sellest kuidas õnnestub leida poliitiline konsensus. Selles osas on aga lood jätkuvalt päris keerulised, kuna maksude langetamise finantseerimise osas on Trumpil ettepanekuid napilt. Samas on paljud vabariiklased (rääkimata demokraatidest) eelarvedefitsiidi suurendamise vastu.. Kui järgnevate päevade jooksul ilmneb, et USA maksumuudatuste jõustumine jääb siiski vähetõenäoliseks, on dollari ostuhuvi tõenäoliselt nõrgenemas.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.