Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar proovib kosuda

Mai 24, 2017 16:00

Meeleolud turgudel on normaliseerumas ning tundub, et möödunud nädalal aset leidnud risk-off episood on selleks korraks unustatud. Koos USA poliitiliste teemade taandumisega on ka dollar näitamas kosumise märke, samuti on euro tugeva tõusu järgselt konsolideerumas. Täna võib täiendavat volatiilsust tuua õhtul avaldatav FED-i istungi protokoll.

Dollar on peale järjekordset langusseeriat mõnevõrra tugevnenud. Paranev sentiment on Föderaalreservi (FED) intressi tõstmise ootusi suurendanud, hetkel on juunikuise tõstmise tõenäosuseks 80% vs. 60% eelmisel nädalal. President Trumpi sisepoliitilised sekeldused on tõenäoliselt mõneks ajaks tahaplaanile vajunud, et ruumi teha tavapärasematele turgude mõjutajatele. Teisipäeval avaldatud Trumpi 2018 fiskaalaasta eelarveprojekt ei toonud üllatusi. Küll aga on terve rida kommentaare pidanud seda liialt optimistlikuks ning kinnitust on saanud kahtlused, et Trumpi majanduse elavdamise plaanid ei pruugi varem oodatud määral realiseeruda.

Skeptilisusele annab põhjust jätkuv konkreetsuse puudus maksude osas ning ka liigne majanduskasvu puudutav optimism. Paljude arvates ei lase erimeelsused Vabariiklaste seas eelarvekava kiirelt Kongressis vastu võtta ning pigem võib suureneda oht, et enne uue eelarveaasta algust (1. oktoobril) võib päevakorda tulla valitsuse töövõimetuse küsimus. Trumpi majandusprogrammi väljavaadete kahanemine ei ole siiski dollarit kõigutanud, mis näitab, et turgudel oli vastav ootus juba hinnatasemetes kajastumas. Täna kell 21:00 avaldatav FED-i istungi protokoll peaks huvipakkuv olema eelkõige info poolest, mis puudutab FED bilansimahu vähendamise plaane.

Euro alustas nädalat uute tippudega, EUR/USD suutis esmaspäeval testida 1,1263 taset ning on hetkel liikumas 1,1180 piirkonnas. Muuhulgas aitas euro rallile kaasa Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kommentaar, et euro on liialt nõrk. Kuigi tugeva ekspordiriigina peaks nõrgem euro olema Saksamaa huvides, tõlgendasid turuosalised Merkeli sõnu ilmselt signaalina, et Saksamaa jaoks ei ole tugevnev euro probleem. Euroala rahapoliitikat kujundav Euroopa Keskpank (EKP) on siiski Saksamaa poliitikute hinnangute suhtes vaba, seega ei peaks sellised väljaütlemised kuigi pikka mõju valuutakursile omama.

Euroala makronäitajate positiivne trend jätkub – teisipäeval avaldatud sentimendi indeksid kinnitasid jätkuvat optimismi Saksamaa ning euroala suhtes. Nii Saksamaa Ifo ärisentimendi indeks kui tööstuse PMI indeksid kerkisid viimase kuue aasta uuele kõrgtasemele. Samaväärne oli dünaamika oli ka euroala tööstuse PMI indeksi puhul. Kas sellised arengud on ka kajastumas EKP seisukohtades – selle kohta võib saada värsket infot tänasest Mario Draghi kõnest.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.