Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar püüab taastuda

August 17, 2017 16:14

Turud on sel nädalal geopoliitilistest muredest taastumas. Valuutaturgudel on riskivalmiduse kasvu toel nädala suurimate liikujate hulgas toorainevaluutad AUD ja CAD. Dollar on hiljutise müügisurve järel ostuhuvi leidnud ning euro vastavalt nõrgenemas.

Dollar on tegemas viimaste kuude suurimat come-back'i, seda nii äärmusesse küündinud ülemüüduse järgse loomuliku reaktsioonina kui ka fundamentaalsetest teguritest põhjustatuna. Dollari indeks, olles eelnevatel nädalatel käinud allpool 93,0 taset, liigub hetkel 93,90 piirkonnas. Dollari põhjast taastumine sai alguse kuu algul avaldatud tugeva tööturu raporti järgselt. See oli kinnituseks ootustele, et USA majandus suudab aasta teises pooles taastuda ning suurendas samuti tõenäosust, et Föderaalreserv (FED) jätkab oma rahapoliitika karmistamist turgude ootustest kiiremas tempos.

Sel kolmapäeval avaldatud USA juulikuu jaemüügiraport tõi taas positiivse üllatuse. Kuises arvestuses suurenes jaemüügi maht 0,6% vs. oodatud 0,3%. See oli tänavuse aasta suurim kuine kasv ning tarbimise kosumine oli laiapõhjaline näidates edenemist väga erinevate tootegruppide lõikes. Seega on ilmne, et III kvartalis on USA majandus väga soliidset kasvu näitamas ning FEDi kindlustundele peaks see hästi mõjuma. Samas tõi möödunud nädalal avaldatud USA inflatsiooni raport taas pettumuse jäädes juba viiendat korda järjest alla konsensuse ootustele (USA THI kuises arvestuses +0,1% vs. oodatud +0,2%). Seega ei peaks vaatamata muude majandusnäitajate heale seisule FEDil intresside tõstmisega kiiret olema.

Kolmapäeval avaldatud FEDi viimase istungi materjalidest selgus, et arutatud küsimuste hulgas oli see miks ei ole inflatsioon kiirenenud olukorras kus finantstingimused on jätkuvalt leebed, tööhõive on üha tugevamas seisus ning majanduskasv püsib korralik. Enamik FEDi liikmeid pooldas siiski intresside tõstmisega jätkamist. Samas on märgata suurenevat diskussioon selle üle, kas intresside jätkuv tõstmine on praegu ikkagi õigustatud. Sellised kahtlused ja suurenev arvamuste lahknevus rahapoliitika edasise suuna üle ei ole midagi erakorralist, kuid kindlasti ei ole see praeguses ebakindlas olukorras dollarile toeks. Dollari praegune taastumine jääb tõenäoliselt ajutiseks juhul kui inflatsioon ei suude lähikuudel tugevalt üllatada.

Euro on mõnevõrra hoogu maha võtnud ja sel nädalal on domineerinud pigem müügihuvi. Makronäitajate poolest on viimastel päevadel olnud suhteliselt vaikne ning mõju on avaldanud ka muude valuutade liikumine. Üha suuremat kõneainet on pakkumas järgmisel nädalal USAs Jackson Hole's peetav rahapoliitika teemaline sümpoosium. See üritus on läbi ajaloo olnud kohaks, kus keskpanga esindajate rahapoliitika teemalised vihjed on toonud turgudele suuri liikumisi. Kuuldavasti ei ole seekord Euroopa Keskpanga (EKP) juht Mario Draghi sealses sõnavõtus keskendumas rahapoliitika teemadele vaid pigem kõneleb globaalsest majandusest.

Varem spekuleeriti, et Draghi võib Jackson Hole's anda vihjeid EKP stimuleerimisprogrammi lõpetamise kohta, kuid nüüd tundub siiski, et oodatud infot tulekul ei ole. See on ka eurosse omakorda müügihuvi toonud. Järgmisel nädalal on euroala makrosõnumite osas tähtsaimal kohal PMI indeksid. Eelneval kahel kuul on indeksite näidud jäänud ootustele alla, sarnase dünaamika jätkumine võiks mõnevõrra praegust euro vaimustust veelgi vähendada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.