Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar teelahkmel – tõusu jätkumist toetavate eelduste latt kõrgel

November 29, 2016 17:05

Turud on puhkamas hiljutisest USA presidendivalimistega seondunud optimismipuhangust. Sentimenti on aga tagasi hoidmas ka ettevaatlik hoiak lähiaja riskisündmuste suhtes, mis võivad oluliselt turgude meeleolusid kõigutada. Kolmapäevane OPEC-i kohtumine tõotab tuua suuri liikumisi nafta hindadesse ning seeläbi ka volatiilsust toorainevaluutadesse. Kindlasti on turgude edasist suunda võimeline oluliselt mõjutama ka Itaalia põhiseaduse referendum, mis peetakse sel pühapäeval.

Valuutaturgudel on sel nädalal liikumised jäänud suhteliselt väheulatuslikeks. Tõenäoliselt on suur hulk turuosalisi passiivsed soovides ära oodata, milliseks kujunevad nädala tähtsamad uudised. Senine turgude käitumine viimase kolme nädala jooksul on toimunud suuresti usus, et Donald Trump hakkab oma lubadusi täide viima. Kui aga tegelikud sündmuste arengud antud ootusi täiel määral ei kinnita, on eeldused ulatuslikuks korrektsiooniks täidetud. Seda nii valuutade kui ka väga paljude muude finantsvarade puhul.

Dollar on sarnaselt turgude üldisele dünaamikale Trumpi ralli järgselt hoogu maha võtmas. Dollari indeks on küll lähedal hiljutisele aastakümne tipule, kuid kiire tõusutrend on asendunud konsolideerumisfaasiga. Eeldus, et Trumpi poolt algatatavad valitsussektori mahukad investeeringuid toovad inflatsiooni kiirenemise, on tänaseks turgude hinnatasemetesse rohkemal või vähemal määral sisse arvestatud. Samuti on turud Föderaalreservilt (FED) ootamas agressiivsemat intresside tõstmist. See on aga siiski ootus, mida FED ise veel kinnitanud ei ole.

On vägagi tõenäoline, et FED soovib säilitada senist joont jäädes oma hinnangutes ja tegudes sõltuvaks eelkõige majanduse arengutest. Kui FED oma 14. detsembri istungil sellisel moel ka ennast väljendab, on oht et turud võtavad seda liialt pehme seisukohana. Sel juhul oleks dollaris kiire müügisurve vägagi ootuspärane. Majandusnäitajatest lähtumine aga ei tähenda muidugi seda, et FED ei võiks 2017. aastal kaks või ka kolm korda intresse tõsta, selleks peab olema täidetud lihtne eeltingimus – USA majanduse seisund ja eriti inflatsiooni väljavaade peab olema agressiivset rahapoliitikat soosiv.

Seega, nagu ikka jääb dollarit paljuski mõjutama USA majandus tervise edasine dünaamika. Viimasel ajal on erinevad näitajad pakkunud positiivseid üllatusi – teisipäeval avaldatud III kvartali korrigeeritud SKP näit kujunes esialgsest näidust veelgi kõrgemaks (kasv täpsustatud andmetel 3,2% vs. esialgne hinnang 2,9%). Samuti kerkis CB tarbijausaldusindeks viimase 8 aasta kõrgeimale tasemele. Suhteliselt leige reaktsioon nii dollari kui aktsiaturgude poolt viitab, et praegu on majanduse positiivsed stsenaariumid paljuski hinnatasemetesse sisse arvestatud.

Seega on dollari edasiseks tugevnemiseks vajalik, et intressimäärad USA-s veelgi kerkiksid ning erinevus muude piirkondade (Euroopa) intressidega suureneks veelgi. Siin on palju kaalul just keskpankadel – kui FED siiski ilmutab oodatud agressiivsema käitumise märke ning Euroopa Keskpank toob oodatud rahatrüki programmi pikenduse, oleks dollari edasine tugevnemine vägagi ootuspärane. Kui aga nimetatud eelduste täitumise suhtes tekkivad kahtlused, on dollari ulatusliku korrektsiooni stsenaarium vägagi tõenäoline.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.