Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar testib uusi põhjasid

September 08, 2017 15:40

Nädala põhilisteks peategelasteks valuutaturgudel on olnud euro ja dollar. Mõlemad on peale mõningast pausi naasnud hiljutiste põhitrendide juurde - dollar on jätkanud nõrgenemist ja põhjade uuendamist ning euro uute tippude vallutamist. Olulisemate paaride lõikes on dollar enim nõrgenenud jeeni suhtes, kuna heitlik riskivalmidus on soosinud ka jeeni tugevnemist.

Dollar. Dollari indeks uuendanud mitme aasta tagust põhja liikudes 91,10 piirkonnas. Viimati oli indeks sellisel tasemel 2015. aasta algul. Dollarit on muuhulgas kõigutanud ebakindlus seoses USA fiskaalpoliitiliste väljavaadetega. Mõnevõrra üllatuslikult sõlmis president Trump kolmapäeval kongressi esindajatega kokkuleppe kergitada USA võlalimiiti ning pikendada eelarve finantseerimist kuni 15. detsembrini. See käik oli Trump'le omaselt vabariiklastega kooskõlastamata, kes lootsid kokkulepet pikemaajalise finantseerimise kohta.

Seega võib uskuda, et Trumpi parteisisesed vastuolud on suurenenud ning see on ka üks põhjus, mis dollarisse müügihuvi toob. Ebakindlust USA edasise rahapoliitika suhtes on suurendanud uudis sellest, et Föderaalreservi (FED) aseesimees Stanley Fischer astub tagasi. Fischerit on peetud praeguse FEDi juhi Janet Yelleni üheks oluliseks mõttekaaslaseks ning tema lahkumine on suurendanud kahtlusi, et ka Yellen ei soovi teist ametiaega FEDi juhina jätkata. Seega on lisaks fundamentaalsetele põhjustele dollarit praegu ka mitmed päevapoliitilised teemad mõjutamas ning on üsnagi ootuspärane, et lähiajal müügisurve jätkub.

Neljapäeval suhteliselt positiivsete sõnavõttudega üles astunud FEDi liikmete kommentaarid ei ole samuti suutnud dollarit toetada. New Yorki FEDi juht William Dudley ütles oma sõnavõtus, et kuigi inflatsioon on pikaajalisest eesmärgist mõnevõrra allpool, on mõistlik jätkata järk-järgulist rahapoliitika koomale tõmbamist. Dudley sõnul on USA majanduse seis jätkuvalt hea ning mitmete ajutiste faktorite mõju kahanemine koos nõrgenenud dollariga annab põhjust uskuda, et keskpikas perioodis kerkib inflatsioon tagasi 2% juurde.

Dollari vähene reaktsioon FEDi suunaliste positiivsete kommentaaride suhtes näitab kuivõrd madalad on turgude ootused, et FED võiks lähiajal oma rahapoliitikaga agressiivsuse poolest üllatada. Järgmisel nädalal avaldatavad USA inflatsiooniraport ning tootjahinnaindeks võiksid madalate ootuste tõttu tuua dollari langusele leevendust. Seda muidugi juhul kui numbrid pakuvad positiivse üllatuse.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.