Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar testib uusi tippe

November 16, 2016 09:23

Turud on jätkuval kauplemas USA presidendivalimistejärgsetes meeleoludes. Donald Trumpi valimislubaduste ootuses on üheks peamiseks märksõnaks globaalne intresside tõus suurenevate inflatsiooniootuste taustal. Iseäranis hoogne on mainitud arengute dünaamika olnud muidugi USA-s ning see on ka dollari uutesse kõrgustesse suunanud.

Dollar on jätkanud Trump'i võidu järgset spurti. Dollari indeks on jagu saanud maagilisest 100,0 tasemest ning on jõudnud väga lähedale viimaste aastate tippudele. Nende ületamine viiks indeksi juba 2003. aastal viimati külastatud tasemetele. USA-st oodatav inflatsiooniline majanduspoliitika on ilmselt ka Föderaalreservi (FED) jaoks tegutsemise veelgi teravamalt päevakorda toonud. Praeguse seisuga on detsembrikuise intressitõstmise tõenäosus kerkinud juba 94% juurde ning seega peaks küsimus juba pigem olema selles kui agressiivselt on FED järgmiste intressitõstmistega jätkamas.

USA majanduse IV kvartali majanduskasvu ei jõua küll uus president oma tegutsemisega tõenäoliselt mõjutama, kuid positiivse signaali viimase kvartali kasvu kohta andis teisipäevane jaemüügiraport. Oktoobris suurenesid jaemüügimahud eelmise kuuga võrreldes 0,8% ning septembri kasvunumbreid korrigeeriti 1,0% peale. See peaks FED-ile andma vägagi kindla positsiooni, et detsembris intressitõstmine ära teha. Täna avaldatav USA tootjahinnaindeks ning neljapäevane inflatsiooniraport saavad kindlasti samuti tugeva tähelepanu osaliseks ning on võimelised dollarit veelgi toetama.

Lähipäevadel on turuosalised kindlasti väga tähelepanelikult jälgimas ka FED-i liikmete sõnavõtte. Neljapäeval esineb FED-i juht Janet Yellen USA majanduse väljavaadetega USA Kongressi majanduskomiteele. Peale sedavõrd kiiret intressiturgude reaktsiooni (USA 10-aastase riigivõlakirja 3-päevane intressitõus ca. 40 baasipunkti on viimase 7 aasta hoogsaim liikumine) võib oma ettevaatlikkuse poolest tuntud Yellen ka seekord põhjustada intresside korrektsiooni. See tooks ka dollarisse müügihuvi.

Euro on USA-ga seotud sündmuste keskmes olemise tõttu viimastel päevadel olnud nö. vähe pildil. Olulisi uudiseid euroga seonduvalt ei ole olnud ning pigem on euroga seotud paare liigutanud muude valuutade arengud. Euro väljavaadete seisukohalt on kindlasti vägagi oodatud u. kolme nädala pärast peetav Euroopa Keskpanga (EKP) istung. Suurimaks küsimärgiks saab ilmselt olema see, kas ja millises ulatuses EKP märtsis lõppema pidavat võlakirjade ostuprogrammi (QE) pikendab. Sellest sõltub suurel määral kas euro atraktiivsus intressierinevuste mõistes suureneb või väheneb.

Arvestades üldist inflatsiooni väljavaadete kasvu võiks ootuspärane olla turgude ootuste kaldumine optimistlikemate EKP sõnumite suunas. Samas ei ole statistika veel viidanud euroala alusinflatsiooni kiirenemisele. Seega oleks EKP-l siiski põhjust jääda pigem ettevaatlikuks ja QE programmi pikendada. Selliste sõnumite taustal suureneksid USA ja euroala intressierinevused ning rahapoliitikate oodatavad erinevused veelgi ning EUR/USD puhul võiks sel juhul rääkida 2015.aasta põhjade testimisest.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.