Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar Trumpi uudiste ootuses

Aprill 26, 2017 16:07

Turud on seedimas positiivseid poliitilisi arenguid Euroopas ning see on olnud sel nädalal peamine suunakujundaja. Valuutaturgudel on nädala jooksul suurimaid liikumisi teinud laiapõhjaliselt tugevnev euro. Sentimendi tugevnemise tõttu on suurimate langejate hulgas üheks põhiliseks jeen.

Euro. Poliitilise riskipreemia taandumine Euroopas on kosutanud regiooni aktsiaturge ning toonud võlakirjadesse müügihuvi kasvu koos intresside tõusuga. Võrreldes Prantsusmaa presidendivalimiste esimese vooru eelseid euro paaride tasemeid ja praegust seisu, on vähemalt nelja paari puhul euro tugevnenud 2,5-4% ning vastavalt 300-450 punkti. Seda siis vaid paari päevaga. Kuigi vahetult enne valimisi ei olnud euro märkimisväärselt volatiilne ning väga aktiivset positsioneerumist seega täheldada ei olnud, näitab liikumisste ulatus, et arvestatav poliitiline diskonto oli siiski eurosse aja jooksul kogunenud.

Kuna turgudel suurenev optimism on tavapäraselt jeeni nõrgestav tegur, on olulisemate euro paaride hulgas ootuspäraselt suurimaks liikujaks olnud EUR/JPY. Kui veel eelmisel nädalal testis paar 2016. aasta novembri alguse põhjasid 114,80 ümbruses, siis praegu on paar kiirelt lähenenud 2017. aasta tippudele. EUR/USD puhul on kiirelt tänavuse aasta senised tipud juba seljataha jäetud ning käsil on 2016. novembri tasemete testimine. Lähiajal on paarile tehniliselt ligitõmbavaks tasemeks 1.10. Euro kiire tugevnemise järgselt on samas aga suuremas tehnilise korrektsiooni tõenäosus.

Fundamentaalse poole pealt on aga homme peetav Euroopa Keskpanga (EKP) istung võimeline märkimisväärset volatiilsust tekitama. Kuna märtsis alanes euroala inflatsioon oodatust rohkem, on päris oluline kuidas näeb olukorda EKP. Kui keskpank jätkab ettevaatlikku vaadet hinnates, et euroala kasvuväljavaate riskid on jätkuvalt allapoole suunaga, võiks reaktsioon turgudel olla neutraalne või mõõdukalt eurot nõrgestav. Kunaspekulatsioonid EKP stiimulprogrammi võimaliku koomale tõmbamise suhtes on suurenemas, võiks EKP mõningane optimism eurosse täiendavat ostuhuvi tuua.

Dollar on küll märkimisväärselt euro suhtes positsioone kaotanud, kuid muude olulisemate paaride lõikes on nädala jooksul valdav olnud tugevnemine. Kuna dollari indeksis omab euro suurt osakaalu (57,6%) on ka dollari indeks euro suure hüppe tõttu märkimisväärselt allapoole vajunud. Dollari indeks on jõudnud 99,0 piirimaile ehk tasemele, mis eelnes president Trumpi valimisvõidule. Seega on valuutaturgudel praeguseks USA suunaliste reflatsiooniootuste mõju hääbumas.

Samas võib lähiajal tulla selgust USA maksumuudatuste osas. Täna peaks Donald Trumpi fiskaalmeetmete kohta tulema uut infot. Esialgsete indikatsioonide kohaselt võib Trump pakkuda välja ettevõtete tulumaksu alandamise 15%-ni praeguselt 35%-lt. Samuti võidakse esialgse info põhjal välismaal hoitavate kasumite kodumaale siirdamisetulumaksu langetada 35%-lt 10%-le. Kas sellised muudatusettepanekud on tulekul ning kuidas suudetakse leida poliitiline üksmeel, see selgub juba õige pea. Dollari tugevnemine eeldaks, et Trumpi ettepanekud toetaksid ning reflatsiooniootusi ning turud saaksid positiivse üllatuse.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.