Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollar üritab come-back’i

Juuli 05, 2017 15:01

Turgudel on domineerimas ettevaatlikud meeleolud. Keskpankade rahapoliitika karmistamise diskussioon on tähelepanu alt mõnevõrra eemale nihkunud ning rohkem on fookuses Põhja-Koreaga seotud geopoliitilised mured. Riskivalmidus ei ole siiski märkimisväärset tagasilööki saanud, kuid seoses läheneva G-20 riikide tipp-kohtumisega on teema jätkuvalt päevakorras. Valuutaturgudel on sel nädalal üheks suuremaks liikujaks dollar, mis on leidnud mõningast ostuhuvi.

Dollar on peale möödunud nädalast müügisurvet kosumas, dollari indeks on liikumas 96,40 piirkonnas. Dollarit on toetamas ühelt poolt tehnilised tegurid, kuna järsu kukkumise järgselt oli jõutud ülemüüduse faasi. Lisaks on turgude ootused keskpankade (v.a. Föderaalreserv) rahapoliitika karmistamise suhtes leevenemas. See omakorda suurendab dollari atraktiivsust muude valuutadega võrreldes. USA makronäitajate osas võib rääkida teatud määral paranemise ilmingutest. Esmaspäeval avaldatud tööstuse PMI indeks kerkis viimase 2 aasta kõrgeimale tasemele viidates, et oodatud USA majanduse kosumine võib olla silmapiiril.

Dollari seisukohalt on lisaks inflatsioonile suurimaks suunajaks just USA makro dünaamika lähikuudel – kui ootused II-III kvartali kosumise osas kinnitust ei leia, väheneb Föderaalreservil (FED) vajadus rahapoliitika karmistamisega kiirustada. See võiks tähendada, et kolmandat intressikergitamist sel aastal ei tule. Lähipäevil on tähelepanu all USA tööturu näitajad – neljapäeval on tulekul ADP erasektori tööturu ülevaade ning reedel avaldatakse ametlik tööturu raport. Täna võib dollarisse volatiilsust tuua FED-i juunikuu istungi materjalide avaldamine.

Austraalia dollar (AUD) on sel nädalal nõrgenejate hulgas. Teisipäeval peetud istungil ei ühinenud Austraalia keskpank (RBA) teiste agressiivsemat vaadet tutvustanud keskpankadega ning kinnitas oma retoorikas neutraalse rahapoliitikaga jätkamist. Kuna Austraalias on inflatsioon lähedal keskpanga soovitud tasemele, on intresside tõstmise ootused vaikselt kerkinud. Seda eriti teiste keskpankade suureneva optimismi taustal. RBA jätkuv neutraalsus aga tõi pettumuse ning selle tulemusel müügisurve AUD-i.

RBA juht Philip Lowe oli murelik kodumajapidamiste uuele rekordtasemele jõudnud laenukoormuse pärast. Lowe sõnul on murettekitav, et tarbimise kasv on aeglane ning tõi välja põhjustena reaalpalga madala kasvu ning üha suureneva laenukoormuse. Kuigi Austraalia tööpuudus on küllaltki madal, ollakse siiski kaugel täishõivest ning see hoiab palgakasvu ning omakorda ka inflatsiooni tagasi. Seega tundub, et Austraalia majanduse üldine seisund ei luba RBA-l hiljutise keskpankade optimismi lainega ühineda. Seetõttu peaks AUD-i edasise tugevnemise võimalused lähiajal olema piiratud.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.