Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

Dollari edasine kosumine nõuab USA makronäitajate tugevuse püsimist

Mai 14, 2018 12:58

Liikumised valuutaturgudel jäid möödunud nädalal võrdlemisi mõõdukateks. Peale Inglise kekspanga istungit oli naelsterlingis märgata mõningast müügisurvet, kuid suurt langust siiski ei toimunud. USA suunalt oodatuim makrouudis – inflatsiooniraport ei täitunud seekord ootusi, mistõttu oli ka dollaris mõningast müügihuvi. Algaval nädalal on makrouudistest Euroopast enim tähelepanu saamas I kvartali SKP hinnang ning USA-s jaemüügi raport.

Naelsterling suutis nädala kokkuvõttes enamike olulisemate paaride lõikes mõnevõrra kosuda. Inglise keskpanga (BOE) istung neljapäeval tõi reaktsioonina kerge naela müügisurve, seega tõlgendati BOE sõnumeid oodatust mõnevõrra ettevaatlikemana. Kuna Ühendkuningriigi (UK) kasv 1. kvartalis jäi ootustele alla ning ka inflatsiooni dünaamika ei ole olnud BOE soovide kohane, oli keskpanga ettevaatlikkus ootuspärane. Samas oli BOE seisukohal, et praegune majandusaktiivsuse jahenemine on pigem ajutine.

Arvestades seda, et alles paar kuud tagasi või BOE kommunikatsioonist välja lugeda, et intressitõstmine on kohe teoks saamas, ootasid turuosalised mõningaid vihjeid, et see võiks siiski veel sel aastal plaanis olla. BOE aga täpseid indikatsioone ei andnud, kuid istungi kokkuvõttes märgiti, et rahapoliitika karmistamine edaspidi on siiski asjakohane. Kuna naela reaktsioon jäi suhteliselt tagasihoidlikuks, on ilmne, et enamus turuosalisi väga kõrgeid lootusi BOE suhtes ei omanud. Samuti võis BOE vaate tõlgendamisel olla ruumi hinnangutele, et intressitõstmine lähemate kvartalite jooksul saab teoks.

Dollar liikus möödunud nädalal enamike paaride lõikes mõõdukalt, sealjuures oli nädala teises pooles domineerivam mõningane müügihuvi. Üldiselt on viimastel kuudel USA majandusnäitajad suutnud püsida suhteliselt ootuspärase dünaamika juures. Samal ajal on aga globaalselt mitmetes muude piirkondades majandusaktiivsus näidanud aeglustumise märke. See on iseäranis ilmne euroalas ning praegused regiooni ettevaatavad sentimendiindeksid viitavad, et sarnane dünaamika võib lähikuudel veelgi jätkuda.

Seetõttu on USA paistnud suhteliselt positiivsema piirkonnana majandusnäitajate võrdluses ning vastavalt sellele on ka turgude ootused Föderaalreservi (FED) rahapoliitika suhtes olnud optimistlikud. See on muuhulgas aidanud ka dollaril tugevneda ja seda eelkõige nende valuutade suhtes, mille asukohamaa kasvuväljavaadete osas on valitsenud ebakindlus. USA ja Euroopa majandusnäitajate erinev dünaamika on ilmselge põhjus ka EUR/USD märkimisväärsel langusel, mis sundis aprilli lõpus paari varasemast vahemikust allapoole suunas välja murdma.

Kas eelmisel neljapäeval avaldatud USA inflatsiooniraport, mis kujunes oodatust tagasihoidlikumaks, võiks olla sissejuhatus USA poolt tulevatele negatiivsetele makroüllatustele, seda näitab järgnevate nädalate jooksul avaldatav statistika. Algaval nädalal on olulisim teisipäeval avaldatav USA jaemüügi raport. Kui aga euroalaga sarnanev kesiste näitajate periood peaks tabama ka USA-t, siis tõenäolisem oleks, et suuremad tagasilöögid tabaksid esialgu pigem tööstuse näitajad ja sentimendi indeksite statistikat ning alles seejärel oleks järg tarbijate käes kasvutempo aeglustumist indikeerida. Seega tunduks jaemüügi laiapõhjaline nõrkus esialgu vähetõenäoline.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

  1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
  2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 84% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.