Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollari suhtes kõhklejad hoiavad kontrolli

Jaanuar 25, 2017 14:31

Peale mõningast mõttepausi on turgudel taas märgata optimismi ja riskivalmiduse taastumist. Sellegipoolest on vastselt ametisse astunud USA presidendi toel hoo sisse saanud reflatsiooni

narratiiv leidmas kõhklejaid. Samuti on Donald Trumpi esimesed sammud andmas kinnitust, et protektsionism USA poolt on tõusuteel. Seega on turgude sentiment jätkuvalt tundlik poliitiliste sõnumite suhtes ning globaalsete makrouudiste positiivse trendi jätkumise korral

on majandusnäitajate mõju turgudele mõnevõrra teisejärgulisem.

Dollar on püsinud kuu algul tehtud tippude järgses nõrgenevas trendis. Ka sel nädalal on dollar enamike paaride lõikes nõrgenenud, kuid seda peamiselt esmaspäeval toimunud müügisurve tõttu. Järgnevatel päevadel on toimunud mõningane taastumine, võimalik, et USA reflatsiooni jätkumisele panustajad on kasutanud vahepealset korrektsiooni uute positsioonide lisamiseks. Dollari indeks on hetkel testimas kriitilist 100,0 piirkonda.Sealt läbi murdmine annaks tehniliselt tugevama võimaluse nõrkuse jätkumiseks.

Dollari kahjuks on mõjunud ka vahepealne intresside dünaamika - nii on euro intressid alates jaanuari algusest jõudsalt kosunud, samal ajal kui USA intressid on liikunud pigem külgsuunas. Seega on intressierinevus euro ja dollari vahel vähenenud ning sama dünaamika on täheldatav ka mitmete muude piirkondade intressidega. See peegeldab taas jahenevat usku USA arengute suhtes ning näitab, et ka mujal on inflatsiooni ning muude makronäitajate toel intressiootused kerkimas.

Nädala olulisim makrouudis USA-st on tulekul reedel kui avaldatakse USA IV kvartali majanduskasvu esialgne hinnang. Kuna ootused makronäitajate suhtes on kerkinud üsna kõrgele, tooks vähimgi tagasilöök dollarisse korraliku müügisurve. Samas eelnevat laekunud näitajate põhjal on pigem ootuspärane, et kasvunumber tuleb korralik. Huvipakkuv võiks olla ka neljapäevane töötu abiraha taotlejate ülevaade, kuna eelmisel nädalal saavutas näitaja viimaste kümnendite madalaim taseme viidates asjaolule, et USA tööturg on lähedal täishõivele.

Naelsterling jäi teisipäeval suhteliselt rahulikuks vaatamata sellele, et Briti Ülemkohus tegi teatavaks Brexitiga seonduva otsuse. Vastavalt on valitsusel vajalik artikkel 50 käivitamiseks parlamendi heakskiit ning seega on Brexiti saaga liikunud nö. järgmisse faasi. On küll vähe kahtlust, et parlamendis Brexiti toimumist heaks ei kiideta, kuid tõenäoliselt ei õnnestu valitsusel läbi suruda kõige karmimat EL-ist lahkumise versiooni. Naelsterlingi suhteliselt vähene volatiilsus viitab, et Ülemkohtu otsus ei olnud üllatav, samaväärse otsuse oli eelnevalt langetanud ka madalama astme kohus.

Euro on sel nädalal enamike olulisemate paaride lõikes mõnevõrra nõrgenenud. Ka teisipäeval avaldatud oodatust positiivsemad euroala PMI indeksid ei toonud eurosse ostuhuvi. Praeguse seisuga on turuosalised harjunud positiivsete makroüllatustega ning seetõttu ei ole neil viimasel ajal olnud erilist mõju. Suuremat tähelepanu püüavad aga hindade dünaamikaga seonduvad näitajad. Juba järgmisel nädalal on tulekul euroala inflatsiooni esialgne hinnang ning positiivsete üllatuste korral suureneksid spekulatsioonid Euroopa Keskpanga rahatrüki koomale tõmbamise suhtes. Euro jääb lähiajal ka intresside liikumise mõju alla - kui intressierinevuse vähenemine USA-ga jätkub, on EUR/USD-l surve ülespoole.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.