Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollari tõusuhoog ei taha raugeda

November 24, 2016 12:37

Sel nädalal on turgudel jätkuvalt üheks peamiseks liikumapanevaks jõuks olnud nn. Trumpflation ja Trumponomics. Uuel USA presidendil seisab ees vastutusrikas ülesanne seniseid valimislubadusi täita, kuid turuosaliste optimism on siiani olnud püsiv. Koos korralike makronäitajatega on see hoidnud dollari suhtes tugevat ostuhuvi.

Dollar on jõudnud järgmisele tasemele. Dollari indeks on testinud juba 102,0 piirkonda, viimati oli indeks nii kõrgel 2003. aasta aprillis. Laiapõhjalisem kaubavahetuse mahtudega kaalutud dollari indeks on aga jõudnud 2002. aasta oktoobri tasemetele. Euro suhtes on dollar samuti väga lähedal kümnendi taguste tasemete ründamiseks.Uutele tasemetele jõudmine leidis aset kolmapäeval toetatuna positiivsetest USA makrouudistest. Tööstusettevõtte tootmistellimuste maht kerkis neljandat järjestikust kuud kasvades oktoobris oodatust enam. See viitab, et kaua aega majanduse piduriks olnud ettevõtete investeerimisaktiivsus võib olla elavnemas.

Võimalik, et tegemist on ka esimeste märkidega sellest, et USA ettevõtted on julgust saamas Trumpi majanduse elavdamise plaanidest. Ka tarbijate optimism näib olevat suurenenud - täpsustatud andmetel kerkis Michigani tarbijasentimendi indeks viimase viie kuu kõrgeimale tasemele. Seega on USA majanduse tausta kohta saabuvad signaalid üha enam sisendamas usku, et Föderaalreserv (FED) on sunnitud edaspidi intresside tõstmisega jätkama senisest kiiremas tempos. Põhjust sellele peaks andma oodatav kiirem inflatsiooni tõus nö. Trumponomics'i tagajärjel.

Turud on täielikult sisse hinnanud detsembrikuise FED-i intressitõstmise ning järgmiseks aastaks oodatakse enam kui poolteist intressikergitamist. Kokkuvõttes oodatakse 2018. aasta lõpuks praeguselt tasemelt nelja intressitõstmist, enne presidendivalimisi oodati vaid kahte tõstmist. Seega on turud järsult optimistlikumaks muutunud ning sellises olukorras kasvab loomulikult oht pettumusreaktsiooniks, mis väljenduks tugevas dollari ning võlakirjaintresside korrektsioonis. Selle põhjuseks võiksid olla nii kesised makronäitajad kui ka FED-i võimalik oodatust pehmem retoorika.

Kolmapäeval avaldatud novembri FED-i istungi protokoll ei andnud infot kuidas uuel aastal kavatsetakse edasi minna. See oli samas ka ootuspärane, kuna ilmselgelt sooviti valimiste eel pigem oodata milliseks kujuneb turgude reaktsioon ning värske presidendi edasine majanduspoliitiline väljavaade. Kui FED ei suuda aga turge 14. detsembril toimuval istungil piisavalt veenda, et senised ootused on õigustatud, on dollar tugeva ralli järgselt üsnagi haavatav.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.