Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollari tugevus testimisel

Märts 10, 2017 15:04

Turud on suutnud vahepealsest nõrkusest üle saada ja riskivalmidus on uuesti kosumas. Võlakirjade maailmas on uut hoogu kogumas müügisurve ning nii USA-s kui Euroopas on intressid taas lähenenud veebruarikuu kõrgtasemetele. Juhtroll seejuures on USA-l kus peagi oodatakse keskpangalt baasintressi kergitamist. Uus nädal toob rahapoliitika osas veelgi uudiseid - lisaks USA-le peetakse keskpankade istungeid Jaapanis ning UK-s.

Jeen on sel nädalal nõrgenenud ning turuosalised on ootel, milliseks kujunevad uuel nädalal peetava Jaapani keskpanga (BOJ) istungi sõnumid. Jeeni on ühe tegurina nõrgestamas taas suurenema asunud intressierinevus Jaapani ja muude piirkondade võlakirjade vahel. Üheks huvipakkuvaks küsimuseks BOJ istungil on see kas keskpank kavatseb jätkata praegust intressikõvera kontrollimise poliitikat (10-aastase võlakirja intressi hoitakse 0% taseme ümbruses).

Võimalikud muudatused selle nö. tööriista edasises kasutamises (näit. kui BOJ kergitab aktsepteeritavat intressitaset) võivad jeeni jaoks tuua suuri liikumisi. Juhul kui globaalne reflatsiooni teema jätkub ootuspäraselt ning Jaapani inflatsiooni kiirenemine on püsiv, tekib ka Jaapani intressidele tugevam tõususurve ning jeeni tugevnemine on asjade loogiline jätk. Loomulikult on BOJ suunalt jeeni jaoks tundlikuks infoks ka muu praegust stiimulprogrammi puudutav info. Samas on üsnagi vähetõenäoline, et BOJ on praegu valmis olulisi muudatusi tegema.

Dollar on sel nädalal enamike olulisemate paaride lõikes tugevnenud. Peapõhjuseks kasvav ootus Föderaalreservi (Fed) intressitõstmise osas uuel nädalal peetaval istungil. Eelnevaga seonduvalt on ka USA makronäitajad optimismi ja huvi dollari vastu suurendanud. Mis puudutab teist viimasel ajal olulist dollarit toetavat tegurit - president Trumpi oodatavaid majanduse elavdamise meetmeid - selles osas ei ole ilmnenud uusi märkimisväärselt positiivseid arenguid. Seega on dollari praegust suunda kujundamas eelkõige Fedi intressiootused, mis teadagi on viimasel ajal kerkinud vägagi kõrgele.

Seetõttu on märkimisväärne hulk turuosalisi seisukohal, et dollar on praegustelt tasemetelt vägagi haavatav. Dollari optimismi püsimise eelduseks oleks üksnes positiivsete stsenaariumite realiseerumine. Kõige lähemas perspektiivis puudutab see eelkõige tänast tööturu raportit - kui mitmetest erinevates osadest koosnevas infohulgas on miski, mis jätab ruumi skeptilisusele, on lihtne leida põhjendust dollari müügiks. Seega on dollari jaoks täna paljugi kaalul ning dollari jaoks on praeguste tasemete hoidmine suureks väljakutseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.