Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollari väljavaated kõiguvad

Jaanuar 31, 2017 17:25

Turuosaliste riskivalmidus on taas pandud proovile ning jällegi on peamiseks meeleolude kujundajaks USA president Trump. Reedel välja kuulutatud immigratsiooni ja turismi piirangud on toonud palju negatiivset vastukaja ka majandusringkondades ning lühikese ajaga on vastne president suutnud külvata palju ebakindlust. See on kujundamas liikumisi ka valuutaturgudel. Sentimendi nõrgenemise toel ootuspäraselt ostuhuvi leidnud jeen, kahtlused Trumpi edasises tegevuses on nõrgestamas dollarit.

Jeen on jaanuaris olnud olulisemate valuutade seas üks suurimaid tugevnejaid. Üheks põhjuseks on riskivalmiduse kõikumine ja turvapositsioonide soetamine. Teisipäevane Jaapani keskpanga (BOJ) istung tõi samuti täiendavat ostuhuvi. Lisaks on mitmed Jaapani makronäitajad osutunud oodatust tugevamaks. Detsembris kujunes kodumajapidamiste kasutatava reaaltulu aastakasvuks 2%. Antud näitaja tõusutrend on seega püsimas ning tegemist on positiivse märgiga edasise tarbimiskulutuste kasvu osas. Hetkel siiski palgakasvu olulist kiirenemist täheldada ei saa ning seega võiks inflatsiooniline surve olla madal.

BOJ oli istungil oodatust mõnevõrra optimistlikum kergitades senist kasvuprognoosi, kuid inflatsiooni prognoosi siiski ei muudetud. Samuti jäi paika praegune stiimulprogramm oma senisel kujul. Vastavalt jäi püsima deposiidi intress -0,1% ning varaostude aastane maht 80 trilj jeeni. Kui lähiajal siiski inflatsiooni kiirenemine Jaapanis püsib, väheneksid spekulatsioonid täiendavate BOJ stiimulmeetmete üle. See oleks kindlasti positiivne areng jeenile. Ka võimalik turgude sentimendi edasine halvenemine oleks vähemalt lühiajaliselt jeenile toetuseks. Samas kui turgude negatiivsuse üheks põhjuseks on Trumpi poolt viljeletav protektsionism, on ekspordist sõltuval Jaapani majandusel nii mõndagi kaotada. See omakorda tooks jeeni jaoks nõrkuse päevakorda.

Euro on nädala jooksul liikunud erisuunaliselt. Dollari vastu on aidanud tugevneda makronäitajad Euroopast. Positiivselt üllatas nii tavainflatsioon (1,8% vs. oodatud 1,5%) kui euroala IV kvartali majanduskasvu esialgne hinnang (kvartaalne kasv 0,5% vs. oodatud 0,4%). Ootuspäraselt oli hinnakasvu peamiseks mootoriks energiasektor (detsembris oli nafta hind ligi 80% kõrgem kui aasta tagasi). Samas jäi alusinflatsioon püsima 0,9% juurde – viimase 10 kuu jooksul on näitaja püsinud 0,8%-0,9% vahemikus. Euro on tavainflatsiooni numbrite peale mõnevõrra kosunud ning dollari suhtes on läbitud ka kriitilised detsembri keskpaiga tasemed.

Dollar on viimasel ajal muutunud tundlikuks poliitilistele sõnumitele, kuna aasta lõpus toimunud ralli leidis aset suuresti tänu ootustele, et president Trump suudab oma uute sammudega majandust elavdada. Nüüd on aga üha enam kerkimas kahtlusi, et Trump on esikohale seadnud protektsionistliku suunaga muudatused. Kui ka lisaks makronäitajate või rahapoliitika poolelt peaks siia täiendavaid negatiivseid signaale tulema, oleks dollaril pettumusmüügi tõttu veel küllaga langusruumi. Juba lähipäevil selgub, milline on olnud USA tööturu seisund – täna on tulekul ADP statistika ning reedel avaldatakse ametlik raport.

Föderaalreservi (FED) tänase istungi järgselt pressikonverentsi ei peeta, samuti ei avaldata majanduskasvu ega intresside prognoose. Seega on põhitähelepanu all istungi pressiteade. Suure tõenäosusega üritab FED säilitada neutraalset vaadet. Optimistlikumat hinnangut ei võimalda anda eelkõige suur ebakindlus, mis valitseb Trumpi majanduslubaduste ümber. Kui aga FED vihjaks, et intresside kergitamine lähikuudel (märtsis) on täieti võimalik, võiks dollar peale hiljutist müügisurvet leida mõningast ostuhuvi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.