Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollaril vähe lootust FEDi poolt

Juuli 26, 2017 17:28

Turud on üle saanud vahepealsetest kõhklustest ning riskivarade positiivne sentiment on taas domineerimas. Valuutaturgudel on nädala jooksul peamised valuutapaarid teinud suhteliselt väikeseid liikumisi. Täna on tähelepanu keskmes Föderaalreservi (FED) istung.

Euro on viimastel päevadel mõnevõrra varasemat tõusuhoogu maha võtnud. Sellegipoolest ründas euro dollari suhtes esmaspäeval uut psühholoogilist taset ületades korraks 1,17 piiri. Viimati oli paar nii kõrgel lühiajaliselt ligi kaks aastat tagasi. Euro sedavõrd kiire tugevnemine on enamikele turuosalistele olnud pigem üllatuslik (Bloombergi konsensus ootab 2017. aasta lõpuks EUR/USD tasemeks 1,14), kuid sageli käivad turgude arengud eespool üldsuse hinnangutest.

Enamasti on järskude liikumiste taga suurel määral spekulatiivsete turuosaliste käitumine, mis võib muutuda kiirelt. Nii on ka euro praegused tasemed haavatavad euroala ja Euroopa Keskpangaga seotud ootuste mittetäitumise korral. Mõistagi on EUR/USD puhul alati olulised USA suunalised arengud, sealne latt positiivsete üllatuste st. dollarit toetavate sündmuste jaoks on viimasel ajal langenud vägagi madalale. Kas positiivseid üllatusi võiks pakkuda tänane FEDi istung on muidugi väga keeruline küsimus, kuid EUR/USD täiendav volatiilsus on loomulikult vägagi tõenäoline.

Dollar on käesoleval aastal olulisemate valuutade seas jätkuvalt punaseks laternaks ja miski ei näi praegu seda staatust muutmas olevat. Tänane FED-i istung on üks nendest, millele ei järgne pressikonverentsi ning kus ei anta prognoose intresside ja majanduse väljavaadete kohta. Nii et üllatusi ja turgudel volatiilsust saaks põhjustada üksnes istungi järgselt avaldatava pressiteate sisu. Eeldusel, et FED ei tee muudatusi praeguses rahapoliitikas, mis on vägagi tõenäoline, on peamiseks võimaluseks turge mõjutada info FED-i bilansimahu vähendamise või intresside kergitamise plaanide kohta.

Samas on FED-il oluliselt raskem teha positiivset valuutakurssi mõjutavat üllatust kui seda on viimastel kuudel olnud Euroopa Keskpangal (EKP). Seda seetõttu, et FED-i rahapoliitika koomale tõmbamise suund on laialdaselt teada ning võimaliku oodatust agressiivsema intressitõstmise osas ei ole hetkel erilisi toetavaid märke, kuna USA inflatsioon ning palgakasv on viimasel ajal pigem oodatust tagasihoidlikumat kasvutrendi näidanud. Seega on tänaste FED-i uudiste järgselt vähetõenäoline näha pööret senises dollari nõrkuses ning kõige ootuspärasem võiks olla mõningane lühiajaline volatiilsus.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.