Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollaril veel üllatusi varuks?

Jaanuar 11, 2017 16:49

Turud on jätkuvalt konsolideerumisfaasis ning peale hiljutisi suuri liikumisi erinevates varaklassides nõuab edasine suuna võtmine uusi käivitavaid põhjuseid. Makrouudised mitmetes olulistes piirkondades on jätkanud positiivset trendi ning see hetkel kuigivõrd sentimenti ei mõjuta. Võimalik turgude liigutaja võib olla tänane ametisse astuva USA presidendi Donald Trumpi ametlik sõnavõtt.

Dollar on sel nädalal liikunud erisuunaliselt ning pigem võib rääkida hiljutise dollari optimismi järgsest konsolideerumisest. Kuigi USA aktsiaturud on suutnud oma tõusuhoogu hoida, ei ole intressid vahepealseid tippe säilitanud. Intresside korrektsioon on ka ilmselt üks põhjuseid miks dollar vahepeal saavutatud tippude järel nõrgenenud on. Suureks intrigieerivaks küsimuseks on endiselt see mil määral Donald Trump oma lubadusi ellu viima hakkab ja millist toetust sellest USA majandus saama hakkab. Tänane Trumpi pressikonverents on seetõttu turuosaliste poolt vägagi jälgitav.

Mitmete hinnangute kohaselt on Trumpi meetmestikul potentsiaalne võimalus dollarit veelgi vähemalt 20-25% tugevdada. Seda juhul kui ellu viiakse maksureform, millega maksustatakse 20% määraga USA ettevõtete importkäive samal ajal kui eksport vabastatakse maksustamisest. Reformi eesmärk on stimuleerida sisemaist tootmist ning eelkõige eksporti. Muuhulgas aitaks selline meede kaasa USA kaubavahetuse defitsiidi vähendamisele või isegi likvideerimisele. Kas selline maksustamine ka realiseerub ning milliseks kujuneb mõju dollarile on loomulikult suureks küsimärgiks. Kuid igasugune lisainfo sellel teemal võib dollarit oluliselt liigutada.

Lisaks võimalikele muudele mõjudele kergitaks selline maksumuudatus märkimisväärselt USA inflatsiooni kuna suure tõenäosusega sooviksid ettevõtted 20% võrra kallinevate imporditavate tootmissisendite või importkaupade täiendava kulu tarbijale edasi kanda. Tarbijahinnaindeksis on importhindadel u. 10% osakaal, seega võiks teoreetiliselt mõju inflatsioonile olla kuni 2 protsendipunkti. Tegelikkuses on maksumuudatuste mõjud nii dollarile kui inflatsioonile kindlasti keerukamad ja pikaajalisemad. Kuid selliste radiaalsete muudatuste tulek näitaks, et Trump'il võib ka teiste lubadustega tõsi taga olla.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.