Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Dollarile makronumbritest väike leevendus

August 31, 2017 16:28


Turud on geopoliitilistest murede tõttu nädala algul domineerinud heitlikest meeloludest taastumas. USA suunalt on tulnud korralike makronumbreid ning need on mõnevõrra toetanud dollarit. Täna on Euroopas kõneainet pakkumas inflatsiooninäitajad, mis seekord eurot kõigutanud on.

Dollar on sel nädalal leidnud mõningast ostuhuvi, olulisemate paaride lõikes on enim tugevnetud Kanada dollari ning jeeni suhtes. Samuti on positsioone taastatud euro suhtes. Dollari indeks on liikumas 93,20 ümbruses käies teisipäeval juba 91,60 juures. Suure ülemüüduse juures on tegemist igati ootuspärase dünaamikaga ning lisaks makrouudistele on käivitavaks teguriks olnud ka riskivalmiduse paranemisega seotud arengud.

USA majanduse seisundi kohta andsid järjekordset infot kolmapäeval avaldatud korrigeeritud SKP raport ning ADP tööturu ülevaade. Täpsustatud andmetel oli II kvartali kasv USA-s 3,0% vs. esialgne kiirhinnang 2,6%. See on kiireim kasv 2015. aasta esimeses kvartalist alates. Positiivselt mõjutaseratarbimine, mille kasv korrigeeriti 3,3%-ni varasema 2,8% juurest. ADP tööturu info kohaselt lisandus augustis erasektoris 237 000 uut töökohta, mis on taas oluliselt enam kui konsensuse prognoositud 185 000. See kergitab ootusi ka homse ametliku tööturu raporti suhtes.

Korralikud USA majandusnäitajad ei ole siiski piisavad, et ülemäära suurt optimismi dollarisse tuua – selleks, et langustrendi tõsisemalt murda vajaks dollar hädasti positiivset üllatust inflatsiooni osas. Kui reedel avaldatavad ametlikud tööturu numbrid suudaksid samuti korraliku üllatuse tuua, võiks siiski dollari konsolideerumise meeleolud püsida.

Euro on viimastel päevadel hiljutise tugeva ralli järgselt korrektsiooni tegemas. Turuosalised on euro väljavaadete osas väga üksmeelsed ning näevad jätkuvalt tugevnemise võimalusi. Kuna aga viimase aja tugevnemine on olnud väga järsk, on praegune langus oodatud sündmuseks. Müügihuvi tõi ka täna avaldatud euroala inflatsiooniraport. Kuigi tavainflatsioon kerkis juunis 1,5% juurde (konsensuse ootus 1,4%), jäi alusinflatsioon eelneva kuuga samale tasemele 1,2% juurde.


Praegune hinnakasvu tempo euroalas oli niisiis ootuspärane, kuid turgude tõlgenduse kohaselt võiks seetõttu vähetõenäolisem olla, et Euroopa Keskpank (EKP) järgmisel nädalal peetaval istungil stimuleerimisprogrammi vähendamise välja kuulutab. Samas on EKP jaoks siiski praeguses majandusnäitajate paranemise tingimustes suurenemas surve rahatrükki koomale tõmbama hakata ning oleks väga loogiline, et neljapäevase istungi kommunikatsioonis sellele tähelepanu pööratakse. Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.