Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Draghi ettevaatlikkus ei toetanud eurot

Jaanuar 20, 2017 14:30

Sel nädalal on suurimate liikujate hulgas olnud Kanada dollar, mis viimasel ajal on püsinud müügisurve all. Üks nädala oodatumaid sündmusi – Euroopa Keskpanga istung – ei toonud suuri üllatusi ning euro on käitunud suhteliselt neutraalselt. Täna on oluliseks sündmuseks USA suunalt president Donald Trumpi ametisse astumise sõnavõtt.

Kanada dollar (CAD) on üks paljudest poliitiliste sündmuste „ohvritest" finantsturgude võtmes. Kuna Donald Trump on lubanud, et USA kavatseb Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe ümber vaadata ning ka oma naaberriigi Kanada suhtes senisest suletumat kaubavahetuspoliitikat ajada, on CAD osas turuosaliste vaade muutnud pessimistlikumaks. Kanada keskpank (BOC) oli kolmapäeval peetud istungil samuti väga ettevaatlik, prognoosides, et Kanada majandus kannatab USA protektsionistliku poliitika tõttu. USA on Kanada peamine kaubavahetuspartner, seega oleks Trump'i lubaduste täitmise mõju Kanada majandusele märkimisväärne.

Euro liikus küll neljapäeval peetud Euroopa Keskpanga (EKP) istungi pressikonverentsi ajal langusesse, kuid on seejärel taastunud. EKP jättis ootuspäraselt kõik senised meetmed jõusse. EKP juht Mario Draghi ei lasknud euroala majanduse vahepealsetest positiivsetest arengutest end kuigivõrd mõjutada ning tema üldine retoorika jäi pigem ettevaatlikuks. Draghi mainis korduvalt, et euroala inflatsioon on vaatamata vahepealsele kosumisele siiski allpool soovitud taset, peamiseks mõjuteguriks on olnud nafta hinnatõus ning et energiahindu mitte arvestav alusinflatsioon ei ole märkimisväärselt kiirenenud.


Draghi jahutas turuosaliste optimismi öeldes, et kõrgem inflatsioon ei pruugi automaatselt tähendada varaostude (QE) vähendamist. Seega ei andnud Draghi kuigivõrd lootust neile, kes ootasid vihjeid EKP võimalikust QE vähendamise plaanidest arvestades majandusnäitajate positiivset dünaamikat. Võimalik, et lähikuudel on euroala inflatsiooni näitajad seetõttu mõnevõrra väiksema tundlikkusega euro jaoks, seda iseäranis tavainflatsiooni võimalike positiivsete üllatuste korral. Draghi peab kõnet uue nädala esmaspäeval, kuid on vähetõenäoline, et turgude jaoks märkimisväärset mõju omavat infot seekord EKP juhilt kuuleb.

Järgnevad olulisemad sündmused euro jaoks on tulekul teisipäeval kui avaldatakse euroala PMI indeksid. Muude makronäitajate poolest on järgmine nädala võrdlemisi hõre. Tähelepanu peaks saama ka kolmapäevane Saksamaa Ifo sentimendiindeks. Euro liikumine erinevate paaride lõikes võib olla lähiajal mõjutatud pigem muude valuutadega seotud teguritest. Nii võib näiteks tänane Trumpi sõnavõtt EUR/USD puhul tuua korralikku volatiilsust.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.