Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Draghi ootamatu optimism tõi eurosse ralli

Juuni 28, 2017 10:17

Turgudel on taas märgata risk-off meeleolude esilekerkimist. Riskivarade hulgas olid teisipäeval suurema surve all USA tehnoloogiaaktsiad, kuid müügihuvi domineeris ka Euroopa tuumikriikide võlakirjades. Valuutaturgudel tekitas kerget maavärinat Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi, tuues oma kommentaaridega eurosse ulatusliku ralli.

Euro läks teisipäeval kiiresse tõusu kui Mario Draghi esines Portugalis peetaval keskpanga konverentsil üllatavalt agressiivsete kommentaaridega. Veel kolm nädalat tagasi peetud Euroopa Keskpanga (EKP) istungil olid Draghi kommentaarid vägagi ettevaatlikud - toona ütles EKP juht, et varaostuprogrammi (QE) lõpetamisest on liiga vara rääkida. Eilses ettekandes mainis Draghi aga üllatuslikult, et QE koomale tõmbamine võib olla lähemal kui turud praegu seda ootavad.

Kui kuu algul oli Draghi ka inflatsiooni osas üsnagi ettevaatlik, siis nüüd oli ta seisukohal, et euroala hinnakasvu pidurdavad faktorid on ajutise iseloomuga ning seostatavad peamiselt energiahindadega. Draghi sedavõrd järsu meeleolumuutuse taga võib tõenäoliselt näha rahuolematust turgude positsioneerumise ja madalate ootustega EKP rahapoliitika osas. Seda iseäranis juhul kui EKP näeb vajadust valmistada turge ette ametlikuks teadaandeks QE vähendamisega alustamisest. Võimalik, et selline samm tehakse juba lähemate kuude jooksul.

Turgude võimas reaktsioon peegeldab seda kuivõrd vähe oldi valmis selliseks pöördeks. Euro tugevnemine on olnud eriti jõuline jeeni suhtes, samuti testiti dollari suhtes uusi tippe. EUR/USD jõudis täna hommikul 1,1370 tasemete juurde - viimati oli paar nii kõrgel ligi aasta aega tagasi. Meeleolumuutus on kajastumas ilmekalt ka euroala võlakirjaturgudel. Saksamaa pikemad intressid on eilse hommikuga võrreldes 10-15 baaspunkti kõrgemal.

Seega on ootamatult reflatsiooni teema taas tulnud pigem Euroopasse kui USA-sse. Kui pikaks ajaks jätkub EKP optimismi mõju turgudele, sõltub paljuski kas järgnevad makronäitajad turge veenavad, et keskpanga positiivsust uskuma jääda. Juba sel reedel on tulekul euroala juunikuu inflatsiooni kiirhinnang. Kuna aga Draghi tõi välja, et inflatsiooni madalseisu nähakse ajutisena, siis tõenäoliselt ei suudaks paari kuu vältel allapoole üllatavad inflatsiooni näidud keskpangaga seotud ootusi kuigivõrd kahandada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.