Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP ei loobu ettevaatlikkusest, kuid ridade vahelt nähakse optimismi

Märts 09, 2017 15:05

Valuutaturgudel on fookuses olnud euro ning dollar, esimene rahapoliitika uudiste tõttu ning viimane tööturu uudiste ootuses. Nafta ja muude toorainete müügisurve tõttu on sel nädalal languses olnud ka põhilised toorainevaluutad. Statistika kohaselt on jällegi globaalne naftaülejääk suurenenud, mistõttu on ka hinnad alanemas. Kui nafta hinnalangus veelgi süveneks, saaks ohustatud ka üldisem turgude sentiment, kuna taas kerkiksid esile deflatsiooni mured ja muud täiendavad kartused.

Euro sai neljapäeval mõningast tuge Euroopa Keskpanga (EKP) istungil kõneldust. EKP istungi pressiteate üldine toon oli varasemate seisukohtadega üsnagi sarnane ning seetõttu jäi euro reaktsioon istungi kokkuvõtte avaldamise järgselt suhteliselt olematuks. EKP on seisukohal, et baasintressid jäävad pikemaks ajaks praegustele madalatele tasemetele, samuti toodi välja, et euroala majanduse kasvuriskid on jätkuvalt negatiivse suuna ülekaaluga. Samuti ei ole EKP arvates veel põhjust oodata inflatsioonile jätkusuutlikku tõusutrendi, seda siis eelkõige tulenevalt alusinflatsiooni püsimisest suhteliselt muutumatuna.

EKP uuendatud prognooside kohaselt kerkib alusinflatsioon tänavuse aasta lõpuks 1,1% juurde (sama, mis varasem prognoos), 2018 ja 2018 prognoose tõsteti 0,1 protsendipunkti võrra vastavalt 1,5% ja 1,8%-ni. Kuna tavainflatsiooni kiire tõus on toimunud peamiselt nafta hindade taastumise tõttu, ootab EKP, et tavainflatsioon alaneb praeguse 2,0% juurest aasta lõpuks 1,7% juurde (varasem prognoos 1,3%). Seega ei oota EKP, et soovitud hinnakasvu tase 2,0% oleks lähiaastatel käeulatuses. See on ka peamine õigustus jätkuvale väga ekspansiivsele rahapoliitikale.

Samas on üsnagi ilmne, et deflatsiooni hirmud on hakanud hajuma ning edaspidine muudatus EKP rahapoliitikas on pigem karmistamise kui leevendamise suunas. Kuigi ilmselt olid paljud turuosalised euroala majandusnäitajate kosumise ning tavainflatsiooni kiire tõusu valguses oodanud keskpangalt agressiivsemat retoorikat, oli EKP juht Mario Draghi tõenäoliselt valmistunud edastama pigem ettevaatlikku sõnumit, et turgudele mitte liigset volatiilsust tuua. Viimastel kuudel on näha olnud kui vähe on vaja, et tuua suur tõus võlakirjade intressidesse. EKP kaalub ilmselt praegu vägagi hoolsalt oma sõnumeid, et mitte põhjustada uut võlakirjade müügilainet ja seeläbi finantstingimuste karmistumist.

Samas reageeris euro pressikonverentsi jooksul mõningase tugevnemisega kuna Draghi väljendas muret selle üle, et euroala inflatsioonootused on viimase kolme kuuga kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2015 aastast. Kas turuosaliste ootused on ratsionaalsed või mitte, näitab aeg. Kuid ei ole sugugi vähetõenäoline stsenaarium, et EKP on sunnitud oma inflatsiooniprognoose ülespoole korrigeerima. See tooks nii eurosse kui euroala intressidesse arvestatava tõususurve. Seda muidugi eelkõige siis kui turgudele mõjuks EKP meelemuutus üllatusena.

Dollari jaoks on täna tulekul proovikivi tööturu raporti näol. Kolmapäeval avaldatud ADP erasektori tööturu statistika oli muljetavaldav – ADP hinnangul kujunes veebruar uute töökohtade loomise poolest käesoleva majandustsükli tugevuselt kolmandaks kuuks – nimelt lisandus kuuga erasektorisse 298 000 töökohta. See lubab oodata ka tänaselt ametlikult raportilt korralikku tulemust (konsensus ootab 200 000 uut töökohta). Lisaks on oluline kas jaanuaris ilmnenud palgakasvu aeglustumine on jätkunud. Antud küsimus on ilmselt seekord dollari jaoks isegi suurema potentsiaalse mõjuga kui töökohtade statistika.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.