Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

EKP ei suutnud euro optimiste toetada

Märts 09, 2018 09:29

Sel nädalal on turuosaliste jaoks üks oodatumaid sündmusi olnud Euroopa Keskpanga (EKP) istung. Põhitähelepanu all oli seekord euroala pikka aega toetanud stiimulmeetmete edasine suund. Euro reageeris uuele infole nõrgenemisega ning seega kokkuvõttes ei pakkunud EKP rahapoliitika edasise karmistamise osas sedavõrd agressiivset väljavaadet kui oodati.

Euro hakkas esmase reaktsioonina EKP istungi pressiteatele tugevnema. Kuigi suuri muudatusi pressiteate sõnastuses ei tehtud, eemaldati sealt osa, milles väljendati valmisolekut varaostude mahtu vajadusel suurendada. Seda võeti turuosaliste poolt kui optimistlikku signaali ning vihjet, et EKP ei näe, et lähiajal tekiks vajadus stiimulprogrammi mahtu suurendada. EUR/USD kerkis 1.2375 juurest pressikonverentsi alguseks 1.2440 juurde kuni EKP juht Mario Draghi oma kommentaaridega eurosse müügihuvi tõi.

Draghi toonitas, et tegemist on vaid väikese muudatusega, ning et EKP plaanib intressimäärasid hoida praegusel tasemel pikema perioodi vältel peale varaostuprogrammi lõppemist. Samuti mainis Draghi, et EKP jaoks on endiselt üheks stsenaariumiks varaostudega jätkamine septembrist edaspidi. EKP sõnastuse kohaselt jääb euroala inflatsioon jätkuvalt mõõdukaks ning see on tõenäoliselt ka peamine põhjus, miks ei kiirustata stiimulprogrammi lõpetamise osas tugevamat seisukohta võtma.

Turgude üldisele sentimendile ja riskivalmidusele mõjub tõenäoliselt EKP vaoshoitus hästi – veebruaris lahvatanud riskivarade korrektsioon ning intresside ralli sai suurel määral alguse just rahapoliitika karmistamise kartustest nii USA-s kui mujal. Euro päris ulatuslik muutmine nii pressiteate kui ka pressikonverentsi järgselt kinnitab, et turud on hetkel vägagi tundlikud rahapoliitika edasist suunda puudutava info suhtes.

Dollar on sel nädalal enamike paaride lõikes mõnevõrra kosunud. Kui nädala alguses oli dollar pigem langemas president Trumpi poolt algatatud kaubandussõja murede tõttu, siis hetkel paistab, et esmane negatiivne reaktsioon sellele hakkab mööduma. Kuidas Trumpi katsed USA suurt kaubavahetusdefitsiiti vähendada lõpuks dollarile mõjuvad sõltub paljudest teguritest. Võimalike erinevate arengute puhul oleks dollarile vast positiivseim see kui kaubandussõda tooks kaas globaalse majanduskasvu järsu aeglustumise.

Niikaua kui siiski ei Euroopa ega Hiina pole oma vastumeetmetega välja tulnud (ega ka Trump ei ole konkreetsete sammudeni jõudnud), ei ole siiski põhjust oodata, et Trumpi kavatsustel oleks ülemäära suur globaalne mõju. Seega ei ole kuigi tõenäoline, et kaubandussõjaga seotud temaatika tooks dollari langustrendile pöörde. Tänane USA tööturu raport võib dollarit kõigutada, olulisim ja tõenäoliselt ka potentsiaalselt suurim dollari mõjutaja võib üllatuste korral olla palgakasvu statistika.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 84% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.