Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP ettevaatlikkus takistab euro edasist tugevnemist

Juuni 09, 2017 10:33

Euroopa Keskpanga istung ei toonud seekord suuri üllatusi ning seetõttu jäi ka turgude reaktsioon suhteliselt mõõdukaks. Nädala suurimaks liikujaks olulisemate valuutade seas on olnud ostuhuvi leidev Austraalia dollar.

Euro käitus küll Euroopa Keskpanga (EKP) istungi eel ning järel tavapäraselt volatiilselt, kuid liikumisulatus ei olnud seekord kuigi suur. Ootuspäraselt muutis EKP oma üldhinnangut mõnevõrra positiivsemaks öeldes, et euroala majanduse riskid on tasakaalus. Samuti ei viidatud enam valmisolekule vajadusel stimuleerimismeetmeid laiendada. EKP kergitas mõnevõrra oma majanduskavu prognoosi ning nüüd oodatakse käesoleva aasta kasvuks 1,9% ning järgmiseks aastaks 1,8% (vs .varasem prognoos vastavalt +1,8% ja +1,7%).

Arvestades maikuus ilmnenud euroala inflatsiooni konsensuse prognoosidest ulatuslikumat aeglustumist võis oodata EKP poolt ettevaatlikkust edaspidiste hinnakasvu väljavaadete osas. EKP langetaski oma prognoose ning nüüd oodatakse tänavuse aasta keskmiseks inflatsiooniks 1,5% ning järgmiseks aastaks vastavalt 1,3% (vs. varasem prognoos 1,7% ning 1,6%). Keskpank põhjendas seda peamiselt nafta ning toiduainete hinnaarengutega. Lisaks ütles Mario Draghi, et ka palgakasvu väga aeglane tempo on madala inflatsioonilise surve põhjuseks.

Selliste väljavaadete taustal ei olnud EKP-l põhjust rääkida varaostuprogrammi koomale tõmbamisest. Hoopis vastupidiselt jäeti lauale võimalus, et praegune ostuprogramm mahus 60 mlrd eurot kuus võib jätkuda vajadusel kauem kui praegu plaanitud lõpp 2017. aasta detsembris. Seega soovib EKP pigem jätkuvalt olla ettevaatlik ning ei näe põhjust liialt agressiivseks retoorika muutuseks. Euro suhteliselt vähene nõrkus sellise sõnumi peale näitab, et üllatus ei olnud turgude jaoks kuigi suur. Kas euro suudab oma praegust tugevust hoida, sõltub olulisel määral euroala inflatsiooni lähiaja arengutest.

Austraalia dollar (AUD) on leidnud ostuhuvi kuna Austraalia suunalt on tulnud positiivseid makrouudiseid ning ka rahapoliitika osas on uusi ootusi. Kolmapäeval avaldatud I kvartali majanduskasv osutus ootuspäraseks (kvartaalne kasv +0,3% ning kasv aastatagusega võrreldes +1,7%). Antud kasvunumbri näol oli tegemist Austraalia jaoks tähelepanuväärse saavutusega – nimelt on Austraalia suutnud 103 kvartalit ehk 26 aastat järjest vältida majanduslangust (kaks järjestikust negatiivse kasvuga kvartalit). See on ka terves maailmas seni pikimaks perioodiks ilma majanduslanguseta.

Selline märgilise tähendusega sündmus ei peaks AUDi jaoks pikas perspektiivis kuigi palju tähendama. Märksa olulisem on see milline on majanduse edasine suund lähikvartalite jooksul ning kuhu tüürib Austraalia kekspanga (RBA) rahapoliitika. Sel nädalal pidas ka RBA istungit ning keskpanga juht Philip Lowe väljendas optimismi, et kasv kerkib järgneva paari aasta jooksul 3% juurde. Kuna RBA oli varem I kvartali kasvu osas olnud ettevaatlik, tõi ootuspärane kasvunumber ka turgudele optimismi juurde. AUDi kosumise jätkumiseks oleks vajalik, et RBA ootused kiirema kasvu osas täituvad. Sel juhul oleks põhjust rahapoliitika karmistamise peale mõtlema hakata ning AUDi mõõn võiks olla selleks korraks möödas.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.