Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

EKP istung eurole vähese mõjuga

Juuli 27, 2018 12:56

Turud on liikumas valdavalt optimistlike meeleolude saatel. Kuigi ettevõtete majandustulemuste poolelt on viimasel ajal tulnud mitmeid negatiivseid üllatusi, on sentimenti toetanud info, et president Trump võib Euroopa autotootjatele tollide kehtestamise plaani tagasi võtta. Valuutaturgudel on nädal jooksul liikumised olnud suhteliselt väheulatuslikud, põhivaluutadest on nõrgimate hulgas euro.

Euro on sel nädalal liikunud suunatult, kuid Euroopa Keskpanga (EKP) neljapäevase istungi järgselt on mõnevõrra ülekaalus olnud müügihuvi. Euroala makronäitajatest olid tähelepanu keskmes teisipäeval avaldatud PMI indeksid. Üldiselt andsid seekord ettevaatavad euroala lähituleviku majandusaktiivsust peegeldavad indeksid erisuunalise pildi. Teenustesektori puhul jäi indeksi näit konsensuse ootustele alla, samas oli tööstuse indeks oodatust tugevam. Euroala PMI koondindeks siiski langes (tasemele 54,3 vs. 54,9 juunis) ning seega võib öelda, et majandusaktiivsus on euroalas jätkuvalt hoogu maha võtmas.

EKP istung kujunes suuremate üllatusteta. Pressikonverentsil oli Mario Draghi mõnevõrra murelik seoses kaubandussõjast tuleneva ebakindlusega, kuid ütles siiski, et vaatamata mõningasele aeglustumisele püsib euroala majandus laiapõhjalisel ja soliidsel kasvurajal. Rahapoliitika eelkommunikatsiooni osas juunikuu istungiga võrreldes muudatusi ei tehtud. Seega loodetakse varaostuprogramm lõpetada tänavu aasta detsembris. Baasintressid püsivad praegusel tasemel vähemalt kuni 2019. aasta suve lõpuni või senikaua kui on vajalik, et saavutada 2% eesmärk.

Kokkuvõttes oli EKP istungi üldine toon ettevaatlik. Kuigi inflatsioonieesmärgi saavutamise osas näib keskpank olevat üsnagi kindel, on ilmne, et jätkuvalt soovitakse rahapoliitikat hoida stimuleerivas faasis. Kas esimene intressitõstmine toimub ca. aasta pärast, sõltub loomulikult eelkõige euroala inflatsiooni arengutest. Arvestades väheseid märke alusinflatsiooni olulisest kiirenemisest lähiajal, ei pruugi suvi 2019. siiski veel intressitõstmistega alustamiseks küps olla.

Euro leige reaktsioon EKP istungi järgselt näitab, et info, mis seekord istungilt saabus, ei ole piisav uute positsioonide võtmiseks. Järgmine potentsiaalne katalüsaator euroala makrouudiste poolelt võiks euro jaoks olla uuel nädalal avaldatav euroala inflatsiooniraport. Euro tugevnemiseks oleks vaja korralikku positiivsest üllatust eelkõige alusinflatsiooni osas. Kui juunis kujunes alusinflatsiooniks 1,0%, siis eurosse ostuhuvi tekitamiseks peaks näit seekord küündima vähemalt 1,1%-ni või isegi 1,2%-ni.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.