Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP jõulukingitus turgudele: võlakirjade tugiostud jätkuvad vastavalt vajadusele

Detsember 09, 2016 09:18

Euroopa Keskpanga istung ei toonud suuri üllatusi, kuid seekord jäi domineerima ettevaatlik retoorika. Turgude reaktsioon viitab, et Mario Draghilt loodeti pigem positiivsemat vaadet ning vastupidise ilmnemise tõttu on euro esialgse reaaktsioonina enamuse nädala alguse kosumisest käest andnud.

Euro on taas tagasi seal, kus liiguti enne Itaalia referendumi tulemuste selgumist. Suurim korrektsioon olulisemate valuutade seas on toimunud dollari ning jeeni suhtes. EUR/USD testis küll Euroopa Keskpanga (EKP) istungi pressiteate avaldamise järgselt hetkeks 1,0870 taset, kuid seda siiski lühiajaliselt. Ostuhuvi põhjustas tõenäoliselt info, et EKP vähendab alates aprillist varaostude mahtu seniselt 80 mlrd eurolt 60 mlrd eurole. Sellist sammu võiks pidada faktiliselt ostuprogrammi koomaletõmbamiseks, kuid samas jäeti lahtiseks ostude lõpptähtaeg. Seega ei ole põhjust rääkida tugimeetmete vähendamisest.

Draghi sõnul jätkatakse võlakirjade ostudega paindlikult säilitades valmisolek kohandada ostuprogrammi mahte vastavalt vajadusele. Samuti andis Draghi igakülgselt mõista, et EKP jätkab euroala võlakirjaturgudel olulise turuosalisena ning soovib jätkuvalt, et intressid püsiksid tasemel, mis toetavad euroala majanduse taastumist. Lisaks tehti muudatused senistesse võlakirjaostude reeglitesse – kui enne tohtis osta võlakirju negatiivse intressiga ülevalpool EKP deposiidiintressi taset (praegu -0,40%), siis edaspidi võib EKP vajadusel soetada veelgi negatiivsema tootlusega võlakirju.

Kas Draghi sõnumeid võib võtta kui jõulukingitust riskivaradele, seda näitab aeg. Esialgu on aga aktsiaturud saanud EKP sõnumitest uut hoogu juurde. Ka Euroopa võlakirjaturgudel oli märgata ostuhuvi, kuid seda lühemaajalistes võlakirjades – kui Saksamaa 10-aastase võlakirja intress kerkis mõnevõrra, siis lühemates tähtaegades liikusid tulusused allapoole kuna nüüd on EKP-l võimalus tugioste teha allpool -0,40% intressitaset. Küsimärgiks jääb see kas pikad intressid jätkavad tõusu või on siiski EKP uudised euroala intresside üldise tõusuhoo selleks korraks seisatanud.

Fakt, et EKP bilansimaht jätkab kasvu lähenedes 4 triljonile eurole, samal ajal kui Föderaalreserv (FED) tõmbab oma rahapoliitikat koomale, peaks mõjuma EUR/USD-le edasist langust soosiva tegurina. Kui aga euro pikad intressid ei lange vaid jätkavad tõusu, püsiksid euro tugevnemise väljavaated üsnagi arvestatavad. Siin on üheks võtmeküsimuseks see milliseks turud hindavad EKP edasist tegevuskava. Oodatust kiirema inflatsiooni ilmingud euroalas tooksid tugimeetmete vähendamise teravamalt päevakorda ning see annaks eurole kiire taastumisvõimaluse.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.