Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

EKP kõigutab taas eurot

Juuni 15, 2018 17:57

Sündmusterohke nädal on ootuspäraselt valuutaturgudele rohkelt volatiilsust toonud. Olulisemate valuutade seas on suurimate liikujate hulgas dollar ning euro, mida on suunanud rahapoliitika uudised.

Dollar on tugevnenud nädala jooksul enamike paaride lõikes ning suurimad on liikumised olnud toorainevaluutade (AUD, CAD) ning euro suhtes. Dollari suhteline atraktiivsus muude valuutadega võrreldes on taas suurenenud, kuna Föderaalreservi (FED) kolmapäeval välja öeldud seisukohad teadvustasid turuosalistele, et USA rahapoliitika vs. muu maailm on liikumas erinevates suunas. FED'i istung suuri üllatusi ei toonud - baasintressi tõstmine teist korda sel aastal oli vägagi ootuspärane. Makroprognoose kohendati üksnes vähesel määral.

FED-i liikmete intresside mediaanprognoos nihkus pisut kõrgemale ning indikeerib nüüd, et sel aastal tehakse veel kaks intressitõstmist ehk 2018. aastal kokkuvõttes 4 tõstmist. Märtsikuu istungil oli mediaanprognoos 3 tõstmise ümbruses, samas on USA korralikud makronäitajad suurendanud ootusi, et rahapoliitikat kitsendatakse mõnevõrra agressiivsemalt. FED-i juht Powell kinnitas, et kuna FED soovib, et inflatsiooni püsiks 2% juures pikema perioodi vältel, ollakse valmis ajutiselt lubama inflatsioonil püsida pisut kõrgemal kui 2%. Turgude esmane reaktsioon jäi üsna tagasihoidlikuks, kuid paari järgneva päeva jooksul on siiski dollar leidnud korraliku ostuhuvi.

Euro jaoks tõid suure liikumise Euroopa Keskpanga (EKP) neljapäevased sõnumid. Eelmisel nädalal saabus EKP liikmetelt vihjeid, et sel istungil võidakse välja öelda stiimulprogrammi lõpptähtaeg. Nii ka läks ning nüüd on selge, et võlakirjade ostuprogramm lõppeb 2018 detsembris. Seoses eelnevate vihjetega oli märgata ka turgude kasvavaid ootusi EKP intresside kergitamise suhtes. Need aga said tagasilöögi kui pressikonverentsil teatati, et intressid jäävad praegusele tasemele vähemalt 2019. aasta suve lõpuni ning vajadusel niikaua kui vajalik.

Euro märkimisväärne kukkumine uudise järgselt viitab, et turuosalised olid positsioneerunud agressiivsema EKP rahapoliitika ootuses. EKP värsked otsused aga näitavad, et võlakirjade tugiostud ja intressid on täiesti erinevad tööriistad, millede suund ei kattu täiel määral. Kuigi võlakirjade tugiostuprogramm saab peagi ajalooks, ei tähenda see lõdva rahapoliitika lõppu. Esimene võimalik tähtaeg intresside tõstmiseks võiks EKP praeguse vaate korral olla 2019 sügis. EKP toonitas, et vaade nii intresside kui ka varaostude suhtes võib muutuda kui inflatsiooni väljavaates toimub muudatus.

Seega aitaks edaspidi eurol taas tugevneda info (nt. oodatust kiirem inflatsioon euroalas), mis suurendaks ootusi, et EKP asub tegutsema prognoositust varem. Inflatsiooni statistika on kindlasti ka edaspidi turuosaliste suure tähelepanu all ning võimalikud üllatused tooksid eurosse täiendavat volatiilsust. Kuna euroala hinnakasvu kiirenemise eelduseks on jätkuv palgakasvu kiirenemine ning üldine majanduse hea seis, on euro tugevnemine oluliselt seotud ka positiivsete arengutega finantsturgudel (mis omakorda sõltub makronäitajatest). Euro suund võiks seega järgneva aasta jooksul olla arvestatavas korrelatsioonis üldise riskisentimendiga ning risk-off meeleolud tähendaksid euro jaoks suuremat nõrgenemise riski.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.