Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP-l piisab vähesest, et eurosse ralli tuua

Detsember 08, 2016 09:20

Optimism turgudel ei näi raugevat ning aastalõpu lähenedes on riskivalmidust toetama asunud ka sesoonne faktor. Nädala jooksul on valuutaturgudel olulisemate paaride lõikes suurimaid liikumisi teinud naelsterling ja euro. Täna on turuosaliste pilgud suunatud eelkõige Euroopa Keskpanga istungi suunas ning euro kauplemine kulgeb tõenäoliselt tavapärasest volatiilsemalt.

Naelsterling on küll suutnud tugevneda USA presidendivalimiste järgses turgude uues faasis. Kuid sel nädalal on siiski naela puhul domineerinud müügisurve. Vahepealset ostuhuvi naela suhtes oli muuhulgas toetamas ootused, et Brexiti käivitamine võib osutuda keerulisemaks. Seda tulenevalt ootustest, et Briti valitsusel tuleb Brexiti algatamiseks taotleda selle heakskiit ka parlamendis. Sellise stsenaariumi korral oleks tõenäoline, et realiseerub nö. leebem Brexiti versioon väiksemate negatiivsete kõrvalmõjudega Ühendkuningriigi majandusele.

Ühendkuningriigi makronäitajad on viimasel ajal kaldunud pigem positiivse poole peale. Ka esmaspäeval avaldatud teenuste PMI indeks ületas ootusi kerkides tasemele 55,2 – viimati olid sektori ettevõtted sedavõrd optimistlikud tänavu veebruaris. Siiski oli kolmapäeval avaldatud tööstustoodangu statistika oodatust kehvem (oktoobris langes tööstustoodangu maht septembriga võrreldes 1,3% vs. oodatud kasv 0,4%). Senikaua kui üldine majandusnäitajate foon püsib siiski positiivne, ei ole nael tõenäoliselt väga tundlik selliste negatiivsete üllatuste suhtes. Naela volatiilsust jäävad aga jätkuvalt kujundama Brexitiga seotud arengud.

Euro on üle mitme aja aktiivsemalt liikumas. Kui esmaspäeval peale Itaalia põhiseaduse referendumi tulemuste selgumist oli euro lühiajaliselt tugeva müügisurve all, siis seda ei jätkunud kauaks. Populistlike meeleolude võit Itaalia poliitikas ei toonud siiski kestvat risk-off reaktsiooni ning koos turgude kergendusralliga läks ka euro hoopis tugevnema. Sellise reaktsiooni puhul võis põhjuseks olla asjaolu, et fundamentaalsete tegurite üle said võitu tehnilist laadi tegurid, mis seostusid lühikeste positsioonide üldise katmisega ning sellest tuleneva ostusurvega.

Tänasel Euroopa Keskpanga (EKP) istungil on väga oluliseks infoks see kas EKP pikendab märtsis lõppevat võlakirjade ostuprogrammi (QE). Euro jaoks on mõistagi tegemist väga tundliku infoga ning paljuski kujundab liikumisi see kuivõrd Mario Draghi seekord turge üllatab. Kuigi üldiselt oodatakse QE pikendamist, ei ole suurt üksmeelt turuosaliste arvamustes, mis puudutab edaspidist EKP tegevuskava. Väga palju on räägitud võimalusest, et EKP võiks 2017 teisel poolel asuda QE-d koomale tõmbama. See küsimus on ka võtmeteema turgude reaktsiooni seisukohalt.

Arvestades nafta hindade tõusu, hiljutist suurt intresside rallit ning inflatsiooniootuste kasvu võiks Draghil olla kiusatus väljendada teatud määral optimismi inflatsioonieesmärkide saavutamise suhtes. Sellisel juhul oleks ootuspärane, et jutuks tuleb ka võimalik QE lõpetamine järgmisel aastal. Arvestades eelnevaid asjaolusid on Draghil oluliselt keerulisem üllatada nö. pessimistlikuma vaate suunas kui olla pigem optimistlikum. Seega on tänasel EKP istungil euro jaoks suurem risk pigem ulatuslikuma tugevnemise suunas.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.