Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP mure euro tugevuse pärast ei suutnud ostuhuvi tagasi hoida

September 07, 2017 20:00

Turud on liikumas mõõdukalt positiivsetes meeleoludes. Valuutaturgudel on nädala suurimate liikujate hulgas euro kuna Euroopa Keskpanga istung tõi kauaoodatud küsimustes mõningast selgust ning aitas seeläbi taas uut ostuhuvi tekitada.

Euro oli sel nädalal enne neljapäevast Euroopa Keskpanga (EKP) istungit suhteliselt rahumeelne. Uudised EKP suunalt aga tõid uut optimismi ning ostuhuvi viis euro kiirelt tugevnema. Oodatult ütles EKP juht Mario Draghi, et praeguse stimuleerimisprogrammi vähendamist puudutav edasine ajakava saab täpsustatud oktoobri istungil. Istungil oli antud teema olnud laialdaselt arutlusel ning seega on ilmne, et aeg euroala rahatrükki vähendama hakata on kohe kätte jõudmas. Turuosaliste ootused oktoobri istungi suhtes on seega saanud uut ainet ning see võib ka ühe olulise tegurina hoida euro ostuhuvi püsivana.

Kuigi seekord oli nii EKP pressiteates kui ka pressikonverentsil märkimisväärne osa pühendatud euro liigsele tugevusele, et suutnud see siiski ära hoida suurenenud ostuhuvist tingitud euro tugevnemist. Mario Draghi sõnul on viimastel kuudel enamus EKP liikmeid tundnud valuutakursiga seoses muret. Sellegipoolest ei olnud tegu kuigivõrd märkimisväärse verbaalse interventsiooniga. Seda kinnitas ka euro dünaamika. Tulenevalt tugevnenud eurost langetas EKP 2018. ja 2019. aasta inflatsiooni prognoose – nüüd ootab keskpank järgmise aasta inflatsiooniks 1,2% ning 2019. aastaks 1,5%.

Need numbrid on 0,1 protsendipunkti võrra madalamal kui juunis antud prognoos ja jäävad EKP soovitud 2% inflatsiooni tasemest märkimisväärselt allapoole. See, et vaatamata leigetele inflatsiooni väljavaadetele on euro uusi tippe testimas, näitab et turuosaliste hinnangul on EKP olukorraga leppimas. On selge, et euro tugevnemisele üksnes sõnadega piir panna ei ole lihtne ning võimalik, et EKP ei püüagi varasematele kogemustele tuginedes olukorraga kuigivõrd võidelda. Järgmine nädal on makrouudiste poolest euroalas üsnagi vaene, seega pääsevad euro suunamisel enam mõjule muud tegurid sh. teiste valuutadega seotud sündmused.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.