Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EKP mures euro tugevuse pärast, kuid plaanib muuta eelkommunikatsiooni

August 18, 2017 14:26


Risk off on jälle teemaks ning riskivarade vahepealne kiire taastumine on saanud uue tagasilöögi. Peamiseks meeleolude jahenemise käivitajaks peetakse USA poliitilisi arenguid, selle kinnituseks on ka sealsed aktsiaturud suurimate kukkujate hulgas. Samuti on Hispaania terrorismirünnak võimendanud negatiivset sentimenti. Valuutaturgudel on tavapäraselt tugevnemas jeen. Kosumise järgselt on uuesti languses dollar ning ka euro puhul on ülekaalus valdavalt müügihuvi.

Dollar ei ole suutnud eelnevate päevade tõusu jätkata. Liikumised on siiski olnud suhteliselt vähesed ning suurest müügisurvest veel rääkida ei saa. Seekordsed negatiivsed arengud turgudel on seotud uute kahtlustega president Trumpi edasiste väljavaadete osas. Trumpi väljaütlemised seoses hiljutiste rassismi rahutustega on tekitanud üha enam rahulolematust ka vabariiklaste seas. Nii ütles USA senati välissuhete komitee esimees Bob Corker, kes varem on olnud üks presidendi olulistest toetajatest, et Trumpi presidendina tegutsemine vajab radikaalseid muudatusi.


Kuna turgude usk Trumpi suutlikkusesse viia ellu lubatud majanduse elavdamise reforme oli juba eelnevalt praktiliselt kadunud, võib praeguseid poliitilisi sündmusi pidada pigem kaudseks mitte aga otseseks ajendiks suuremale kasumivõtmisele pikalt tõusukursil olnud aktsiaturgudel. Dollari suhteliselt vähene liikumine võrreldes aktsiaturgude kukkumisega näitab, et esialgu turuosalised Föderaalreservi edasiste plaanide osas skeptilisemaks ei ole muutunud. Pikem närvilisus USA riskivarades võib aga juba sellis arengu tuua – seega peaks dollari liikumisel praegu olema samasuunalisus turgude üldise meelestatusega.

Euro on jätkuval liikumas languse kursil, seda siiski üsna mõõdukas tempos. Kui eelnevalt oli müügihuvi tekitanud info, et Euroopa Keskpanga (EKP) juht Mario Draghi ei kavatse Jackson Hole'i sõnavõtus rahapoliitika teemasid otseselt kajastada, siis täiendavalt andis langusele hoogu neljapäeval avaldatud EKP viimase istungi materjalid. Nagu selgub, oli 19-20. juulil peetud EKP istungil kõneletud teemade hulgas näha muret euro liigse tugevnemise pärast, mis võib seada ohtu nii euroala majanduse taastumise kui ka keskpanga soovitud inflatsioonitaseme saavutamise.Samas ilmnes EKP istungi materjalidest, et arutati vajaduse üle muuta keskpanga eelkommunikatsiooni (forward guidance) sõnastust, kuna liigne viivitamine stimuleerimisprogrammi lõpetamisest teavitamisega võib tuua suureneva lahknemise keskpanga majandusliku seisundi hinnangu ja tegeliku kommunikatsiooni vahele. Selline olukord suurendaks liialt finantsturgude volatiilsust kui kommunikatsiooni lõpuks muuta tuleks. Seega näib, et EKP on mures selle üle, et varaostuprogrammi peatamisest teavitamisega viivitatakse liialt kaua ning see viitab, et peagi võib selline info väljaütlemisele tulla.

Üheks võimaluseks hakata turge nö ette valmistama on juba septembri istung. Kas septembris välja kuulutatav võlakirjade ostuprogrammi lõpptähtaeg ka eurot ülemäära mõjutab, sõltub sellest, milline on antud sõnumi üllatusmoment turgudele. Üldiselt on selle üle juba mõnda aega spekuleeritud ning seega ei ole tegemist kindlasti väga suure üllatusega. Samas võib täpsem sellealane teadmine mõjutada edaspidiseid uusi suuremahulisi finantsotsuseid, milledel ka eurole oluline tugevdav mõju võib olla.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.