Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

EKP uudised fookuses

September 13, 2018 15:34

Turgudel püsivad ettevaatlikud meelolud ning endiselt on peamiseks riskivalmiduse kujundajaks kaubandussõjaga seonduv uudisvoog. Jätkuvalt on arenevate riikide riskivarad ning valuutad üldise sentimendi suhtes vägagi tundlikud. Täna on valuutaturgudel tähelepanu keskmes rahapoliitika uudised, mis võivad tuua volatiilsust nii euro kui naelsterlingiga seotud paaridesse.

Dollar on viimasel ajal püsinud ühe peamise turvasadamana toetatuna korralikest USA makronäitajatest, mis indikeerivad, et Föderaalreserv (FED) jätkab rahapoliitika karmistamist plaanipärases tempos. Viimastel päevadel on dollaris siiski domineerinud mõningane müügihuvi, mistõttu on dollar enamike olulisemate paaride lõikes nädala algusega võrreldes madalamal tasemel. Kolmapäeval avaldatud USA tootjahinnaindeks kujunes oodatust madalamaks, mis tõi allapoole ka inflatsiooniga seotud ootusi ning see oli ka üheks dollari nõrgenemise põhjuseks.

Täna on olulise infona dollari jaoks tulekul inflatsioonistatistika. Konsensus ootab augustikuu tavainflatsiooniks 2,8% (juulis 2,9%) ning alusinflatsiooniks 2,4% (juulis samuti 2,4%). Seega on ootused suunatud hinnakasvu mõningase aeglustumise poole. Kui tegelik dünaamika aga siiski viitab jätkuvale hinnatõusu kiirenemisele, kasvavad turuosaliste ootused FED-i tegevuse suhtes veelgi optimistlikumaks ning tõenäoliselt tooks see dollarisse uut ostuhuvi juurde. Eilne tootjahinnaindeksi ootustele alla jäämine on aga siiski märgiks, et ka tarbijahindade kasv võib olla mõnevõrra aeglustunud.

Euro on nädala jooksul peamiste paaride lõikes tugevnenud. Kuigi tänase Euroopa Keskpanga (EKP) istungi eel on turuosalised valdavalt ettevaatlikult meelestatud, tõi kolmapäeval eurosse ostuhuvi Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnavõtt euro teemal. Juncker kutsus ülesse Euroopa Liitu suurendama euro osatähtsust globaalse valuutana. Iseküsimus on see kuivõrd selline poliitiline üleskutse euro tähtsust suurendada suudab. Valuuta tähtsuse kasvul omab olulist rolli globaalsete keskpankade eelistus oma reservide paigutamisel. Euroala poliitiline ebastabiilsus ja tulevikuväljavaated ei ole liialt atraktiivsed, et euro dollari kõrval oluliselt suuremat tähtsust saavutaks.

Küll aga ei tähenda see seda, et euro ei võiks lähema aasta-paari jooksul märkimisväärselt tugevneda. Laiem turuosaliste konsensus on seisukohal, et euro on aasta pärast oluliselt tugevam enamike põhivaluutade suhtes. Selle ootuse peamiseks eelduseks on see, et EKP rahapoliitika on praegusest ekspansiivsest faasist koomale liikumas. See vähendaks erinevust rahapoliitilises mõttes eelkõige USA-ga, kus intresside tõstmise puhul räägitakse juba lõppfaasi jõudmisest. Föderaalreservi (FED) Vabaturukomitee konsensus näeb oma baasintresside pikaajaliseks tasakaalutasemeks 2,75-3,0%, millest täna lahutab vaid 4 intressitõstmist.

Tänavu juunis uuendatud nägemuse kohaselt peaks EKP esimese intressitõstmise tegema umbes aasta pärast. Varaostuprogramm peaks aga lõpetatud saama selle aasta lõpuks. Turgude reaktsioon tänaste EKP uudiste valguses sõltub märkimisväärselt sellest, kuidas uus info juunis antud eelkommunikatsiooni suhtes paigutub. Paljud turuosalised on arvamusel, et EKP soovib jääda eelkommunikatsiooni osas suhteliselt ettevaatlikuks, kuna on ebakindel inflatsiooni väljavaadete ning ka Itaalia poliitiliste arengute tõttu. Kui see ootus tõeks osutub, võib euro reaktsioon tänastele uudistele kujuneda väheseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.