Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

EKP võib stiimulprogrammi varsti lõpetada

Juuni 07, 2018 14:16

Turud on sel nädalal liikunud rõõmsamates meeleoludes, kuna Itaalia poliitilise draamaga seotud hirmud on mõnevõrra taandunud. Valuutaturgudel on nädala suurimate tõusjate hulgas euro, mis on saanud kosutust nii rahapoliitika väljavaadete pranemise kui ka Itaalia riskide vähenemise tõttu.

Euro on jätkanud Itaalia valitsuskriisi esialgse lahenemise järgset tugevnemist. Teisipäeval kinnitas vastne Itaalia peaminister parlamendile, et Itaalia koht on jätkuvalt Euroopas ning see rahustas kartusi, et euroskeptiliste meeleolude kasv võiks riigi jaoks päevakorda tuua eurotsoonist lahkumise. Kuna uue valitsuse programm sisaldab siiski lubadusi (maksude langetamine, toetused vaestele), millede realiseerimine tooks kaasa Itaalia võlakoorma kiire kasvu, on siiski veel vara rääkida, et potentsiaalse eurokriisi oht on täiesti möödas. Seetõttu kaupleb euro tõenäoliselt jätkuvalt nö. poliitilise riskipreemiaga.


Kolmapäeval vihjas Euroopa Keskpanga (EKP) peaökonomist Peter Praet, et järgmisel nädalal peetaval istungil võidakse langetada otsus stiimulprogrammi lõpetamise ajakava kohta. Euro sai sellise info toel korraliku ostuhuvi osaliseks, kuna on ilmne, et EKP ei ole tagasihoidlike alusinflatsiooni näitajatele pärast liialt mures. Praet oli oma sõnavõtus üsna optimistlik, tuues välja euroala tööturu positiivseid arenguid ning võimalust, et selle tulemusel on oodata ka inflatsioonitempo hoogustumist. Praet mainis, et eelnevat arvesse võttes peaks EKP tõsiselt kaaluma varaostuprogrammi lõpetamist.

Turgude ootused EKP QE lõpetamise osas on niisiis kasvamas ning see võib nädala pärast peetava EKP istungi eel eurosse veelgi ostuhuvi tuua. Seega võiks ootuste mittetäitumine kaasa tuua vahepeal positsioneerunute toel pettumusmüügi. Kui aga tõepoolest EKP kavatseb oma QE lõpetamise ajakava välja öelda, siis mõjutab turgude reaktsiooni kindlasti ka see kas praegusest lõpp-tähtajast september 2018 peetakse kinni. Septembris QE lõpetamine oleks positiivne signaal ning annaks euro kosumisele veelgi hoogu.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.