Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Ekspansiivse rahapoliitika globaalne tipptase seljataga?

Oktoober 28, 2016 15:59

Turge painab endiselt negatiivsus, uueks teemaks viimasel ajal on kerkinud globaalne võlakirjade müügisurve ning intresside tõus. Esialgu ei ole küll antud ilmingu puhul tähelda suurt mõju peamistele valuutadele. Kuid juhul kui tendents jätkub, on riskivalmiduse vähenemine omakorda üheks teemaks, mis ka valuutade puhul mõjule pääseb.

Intresside tõusu põhjuste osas on keeruline leida seost mingi kindla sündmusega. Euroopa puhul võib mõju avaldada turgude hinnang, et varaostuprogrammide oodatud edasine suurenemine võib mitte-realiseeruda. Nii euroala kui Ühendkuningriigi (UK) majandus on Brexiti kartustele hästi vastu pidanud ning ka inflatsioon on ülespoole liikunud. UK ja Saksamaa intresside tõus on olnud hoogne. Kui kuu alguses oli 10a riigivõlakirja intress Saksamaa ja UK puhul vastavalt -0,12% ja 0,74%, siis hetkel juba 0,17% ja 1,25%.

Euro on sel nädalal laiapõhjaliselt tugevnenud, enim jeeni ning naelsterlingi suhtes, mõõdukamalt aga dollari suhtes. Ostuhuvi võib ilmselt mingis osas seostadagi Euroopa Keskpanga (EKP) vähenevate stimuleerimise ootustega. Selleks, et sellised ootused püsiksid oleks aga vaja, et ka fundamentaaltegurid seda toetaksid. Peamiseks näitajaks siin on muidugi inflatsioon, seetõttu on enne 8. detsembri EKP istungit (novembris istungit ei toimu) euro vägagi tundlik euroala inflatsiooniga seostuvate uudiste suhtes. Veelgi olulisem on aga see, milliseks kujuneb EKP uuendatud nägemus ja prognoos inflatsiooni osas – prognoos avaldatakse samuti 8. detsembri istungil.

Jeen on sel nädalal olulisemate valuutade seas suurimaks liikujaks. Sedapuhku on vaatamata turgude ettevaatlikele meeleoludele jeen püsinud nõrgenemiskursil. Täna avaldatud Jaapani inflatsiooninumbrid ei toonud üllatusi. Septembris jäi aastane hinnakasv ootuspäraselt -0,5% juurde, olles samal tasemel püsinud viimased neli kuud. Jaapani keskpank (BOJ) on seega jätkuvalt hädas deflatsioonist väljumise plaanidega. BOJ peab oma istungit järgmisel teisipäeval, seekord keskpangalt uusi samme ega muudatusi senises tegevuses ei oodata.

Alles septembris üllatas BOJ uue sammuga, mille kohaselt on edaspidi rahapakkumise suunamise asemel eesmärgiks intressikõvera suunamine. Seetõttu ei oleks ootuspärane, et lähiajal täiendavaid uusi meetmeid rakendatakse. BOJ eesmärk hoida 10a võlakirja intress 0% ümbruses on olnud uuenduslik ning siin-seal võib näha arutelusid, kus pakutakse, et ka muu maailma kekspanga võivad kunagi jõuda sama tööriista juurde kui tõdetakse, et muud meetmed ei tööta. Siiani ei ole siiski BOJ suutnud pikkade intresside soovitud tast saavutada.

Ligi viis nädalat tagasi, kui esmakordselt uuest eesmärgist turge teavitati, oli 10a intress -0,03%. Hetkel on aga see veelgi sügavamal miinuses ehk -0,06% juures. Üheks põhjuseks on siin asjaolu, et intresside ülespoole liikumine eeldaks BOJ võlakirjaostude vähendamist. Senine statistika aga ei näita, et BOJ oleks seda aktiivselt teinud. Väiksem võlakirjade ostumaht tooks kaasa jeeni ülemäärase tugevnemise, mis omakorda mõjuks inflatsiooni alandavalt ning ka ekspordist tugevalt sõltuva Jaapani majanduskasvule pärssivalt.

BOJ soov kujundada intressikurv järsemaks (eesmärgiga toetada finantssektorit), on seega vastuolus inflatsioonikergitamise sooviga, seda juhul kui varaostud hõlmavad riigivõlakirju. Seega võiks üheks BOJ sammuks olla see, et QE suunatakse velgi enam riigivõlakirjadest väljapoole (kehtiva programmi raames ostab BOJ ka ETF-e ja ettevõttevõlakirju). Samuti võib BOJ taganeda oma senisest inflatsiooni kergitamise ambitsioonist, seda just ajalise perioodi osas. Vähem ekspansiivne rahapoliitika aga tooks suure tõenäosusega edasise jeeni tugevnemise.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.