Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EUR/USD pariteet kutsub

Detsember 16, 2016 09:32

Föderaalreservi (FED) istung tõi aastase vaheaja järel oodatud baasintressi kergitamise. FED-i kardetust optimistlikum vaade edaspidise suhtes on toonud dollarisse uut ostuhuvi ning tõenäoliselt on mitmete turuosaliste jaoks päevakorras dollari prognooside üle vaatamine.

Dollar on peale vahepealset pausi jätkanud rallimist. Dollari indeks on jõudnud 103,0 juurde, viimati oli selline tase päevakorras 2003. aasta jaanuaris. Dollar on ka euro suhtes läbinud 2015. aasta põhjad ning EUR/USD on testinud juba 1,04 taset. Tõenäoliselt on suurenemas prognooside hulk, mis ootavad EUR/USD puhul 1,00 taseme saavutamist. Paari jaoks ei ole pariteedi saavutamine üksnes dollari poolsete tegurite mõjul siiski lihtne. EUR/USD pariteedi saavutamine ja pikem püsimine sellest allpool eeldaks ka euroala poliitiliste probleemide võimalikku eskaleerumist (Itaalia lahkumine euroalast?).

FED üllatas turge oodatust optimistlikuma vaatega tulevaste intressitõstmiste suhtes. Alates 2014. septembrist on FED-i liikmete poolt kord kvartalis antavad intressiprognoosid indikeerinud järjest madalamaid intressiootusi. Detsembris aga tõusis mediaanprognoosi tase kõrgemale kui septembris. Nüüd on FED-i liikmete keskmise hinnangu kohaselt 2017. aastal tulemas kolm täiendavat intressitõstmist - eelneva prognoosi kohaselt oodati järgmisel aastal kahte kergitamist. Lisaks ütles FED-i juht Yellen, et keskpank ei ole prognoosides arvestanud võimalike fiskaalpoliitika meetmetega Donald Trumpi poolt.

Seega võiks positiivne stsenaarium tuua veelgi agressiivsema FED-i käitumise. Riskiks on samas asjaolu, et tugevnenud dollar toob USA majandusele mõningase viitaja möödudes raskused ning 2017. aasta 1. poole kasv valmistab pettumuse. See sunniks FED-i ettevaatlikkusele ning dollari optimism hääbuks sel juhul kiiresti. Eelneva põhjal võib öelda, et dollar on ka edaspidi väga tundlik USA makrouudistele. Samuti on potentsiaalseks volatiilsuse tekitajaks uudised, mis annavad infot Donald Trumpi võimalikest majanduse elavdamise sammudest. Kui nende osas jääb Trump siiski tagasihoidlikumaks kui lubadused, on dollari ralli jätkumine keeruline.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.