Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EUR/USD ralli: optimism Euroopas ja pessimism USA-s

Mai 16, 2017 15:16

Taastuvad naftahinnad ning aktsiaturgude tugevus on hoidnud riskivalmiduse positiivsel territooriumil. Valuutaturgudel on nädala suurimate liikujate hulgas euro, mis on jätkanud poliitiliste riskide vähenemise toel tugevnemist. Dollar ei ole suutnud möödunud nädala kosumiskatset jätkata ning on olulisemate valuutade seas üks suuremaid langejaid.

Euro on jätkamas Prantsusmaa presidendivalimiste järgset tugevat hoogu. EUR/USD on täna jagu saanud olulisest 1.10 tasemest ning nüüd on paaril tehniliselt suuremad võimalused veelgi kõrgemale liikuda. Üheks toetavaks asjaoluks Prantsusmaa kõrval on olnud Angela Merkeli partei edu Saksamaa regionaalsetel valimistel. Seetõttu on EL-i ja euroala praeguse kursi jätkumise tõenäosus suurenenud ning see on euro väljavaateid parandanud. EUR/USD puhul on muidugi dünaamikat kujundanud ka USA suunalt tulevad negatiivse tooniga sõnumid (president Trumpi välispoliitikaga seonduv ning USA makronäitajate kesine trend).

Euroala makrouudiste poolelt on käesolev nädal suhteliselt hõre.
Täna avaldatud euroala täpsustatud SKP hinnang ei toonud üllatusi. Täiendatud andmetel oli euroala majanduskasv I kvartalis 0,5% (annualiseeritud kasv 1,7%) püsides seega IV kvartaliga samal tasemel. Tegemist on igati korraliku kasvutempoga, oluline küsimus on aga see kas sellist kasvu suudetakse säilitada ka siis kui globaalne tugi näiteks Hiina või USA majanduste jahenemise mõjul vähenema hakkab.

Euroopa majanduse paranevad väljavaated on suurendamas spekulatsioone Eurooa Keskpanga (EKP) stiimulmeetmete võimaliku vähendamise teemal. Esmaspäeval kõnelenud EKP esindaja Peter Praet oli jätkuvalt konservatiivne, öeldes et enne kui rääkida majanduse väljavaadete olulises paranemisest peab erinevate sentimendi indikaatorite positiivsus kajastuma ka tegelikes majandusnäitajates. Seetõttu on Praeti sõnul veel enneaegne varaostuprogrammi vähendamisest rääkida. EKP peab oma järgmise istungi juba vähem kui kuu aja pärast 8. juunil.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.