Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euro edasine suund makrouudiste mõju all

Mai 21, 2018 13:23

Optimistide ja pessimistide debatt riskivarade edasiste väljavaadete suhtes on muutunud hoogsamaks, kuna USA intressid jätkavad uute tippude vallutamist. Kaasnähtuseks sellele on olnud dollari jätkuv tugevnemine ning euro nõrgenemine. Algaval nädalal on rahapoliitika ja makronäitajate poolelt olulisimateks sõnumiteks Föderaalreservi (FED) viimase istungi protokoll ning euroala PMI indeksid. Nimetatud uudised võivad tuua valuutadesse volatiilsust, suurema mõjuga võiks olla FED-iga seotud info.

Euro. Veel üks kesine nädal eurole on seljataga ja hetkel ei ole paista miskit, mis trendi pöörata võiks. Euro jätkas nõrgenemist olulisemate paaride lõikes ning kiire euro langus dollari suhtes on viinud EUR/USD paari juba 1,1750 piirkonda. Esmaspäeval avaldatavad euroala PMI indeksid on kindlasti olulised seetõttu, et kinnitada või lükata ümber praegune euroala majanduskasvu aeglustumise narratiiv. Aasta algul on ettevõtjate kindlustunne väljendatuna PMI indeksitena saanud korraliku tagasilöögi, kuid aprillis võis siiski täheldada mõningast stabiliseerumist.

Kui maikuu PMI-d seda kinnitavad ning viitavad, et kindlustunde tagasilöögid olid ajutised, võiks kogu euroala väljavaadete suhtes positiivsus suureneda. See annaks põhjust ka oodata, et juunikuu istungil on Euroopa Keskpangal (EKP) mõnevõrra kindlam jalgealune ning sellest tingituna võiks EKP vältida liialt ettevaatlikku retoorikat. Kui aga PMI-d siiski uusi kosumise märke näidata ei suuda, on põhjust oodata suurenevat pessimismi euroala suhtes ning loomuliku reaktsioonina lisanduks eurosse uut müügihuvi.

Naelsterling on viimase paari nädala jooksul liikunud olulisemate paaride lõikes üsnagi suunatult. Sel nädalal võib täiendavat volatiilsust tuua kolmapäeval avaldatav Ühendkuningriigi (UK) inflatsiooniraport. Vähem kui kaks nädalat tagasi peetud istungil langetas Inglise keskpank (BOE) oma inflatsiooniprognoosi tuues üheks peamiseks põhjuseks asjaolu, et naela nõrgenemisest tulenev inflatsiooniline surve on taandumas oodatust kiiremini. Sellega tõmmati allapoole ka turuosaliste ootusi nii inflatsiooni kui BOE intressiplaanide suhtes. Seega ei ole ka värske inflatsioonistatistika suhtes ootused ilmselt kuigi kõrgel.

Poliitilise mõjutajate poolelt on Bexiti protsessi puhul praegu tähelepanu koondumas UK edasistele plaanidele seoses Euroopa Liidu (EL) kaubandussuhetega. Möödunud neljapäeval tõi naela jaoks ostuhuvi uudis, et UK on kaalumas EL-iga tolliliidus püsimist. Veidi hiljem siiski naela ostusurve rauges kui peaministri esindus kinnitas, et UK lahkumine EL-ist muudab tolliliidust lahkumise vältimatuks. Seega on nael jätkuvalt märkimisväärselt tundlik poliitiliste uudiste suhtes ning mis-iganes uus oluline Brexitiga seonduv info võib põhjustada järske naela suunamuutusi.

Dollar on jätkuvalt tegemas korraliku rallit ning mitmete paaride puhul uuendati ka möödunud nädalal mitmete kuude taguseid tippe. Sel nädalal on USA suunalt makrouudiste poolelt kalender üsna hõre ning üksnes kestvuskaupade tootjate tellimuste statistika saab mõnevõrra tähelepanu. Rahapoliitika poolelt on aga FED-i viimase istungi protokoll huvipakkuv. Peamiseks infoks, mida turuosalised FED-ilt ootavad, on võimalik täpsem seisukoht inflatsiooni osas. Kui FED vihjab, et prognoositust kiirem hinnatõus tooks kaasa ka agressiivsema intressitõstmise, oleks tegemist dollarit toetava signaaliga.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.