Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfondi kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euro inflatsiooninumbrite mõju all

September 29, 2017 12:01


Turgudel kestab üldine positiivsus ning riskivalmidus on püsimas kõrgel tasemel. USA maksumuudatuste uus lootus on taas päevakorda toonud reflatsiooni teema, mille mõjud on võlakirjaturgudel tekitamas müügisurvet ning intressitasemeid ülespoole surumas. Täna on antud teemas oluliseks infoks värsked Euroopa inflatsiooni uudised, mis kindlasti võivad ka eurosse volatiilsust tuua.

Euro on peale hiljutist tõusuhoogu jätkamas korrektsiooni. Pea kõikide olulisemate paaride lõikes on sel nädalal on domineerinud euro nõrkus. Iseäranis ulatuslik on nädala jooksul olnud EUR/USD allapoole liikumine. Suure osa paari dünaamikast on kujundanud USA-st tulenevad uudised, mis on dollarisse uut optimismi toonud. Euroga seonduvat müügihuvi võib aga seostada sellega, et Saksamaa valimistel saavutasid euro-skeptilise meelsusega poliitilised jõud oodatust suurema toetuse ning valitsevate jõudude populaarsus osutus prognoosituga võrreldes tagasihoidlikumaks.

Lisaks on euroala poliitiliste väljavaadete haprust meelde tuletamas ka uued arengud Hispaanias sealse Kataloonia maakonna iseseisvuspüüdluste näol. Tänased inflatsiooniraportid euroalas aga on üllatuste korral suutelised eurosse korralikku volatiilsust tooma. Kuna Euroopa Keskpank (EKP) alandas paar nädalat tagasi oma inflatsiooniprognoose, on turgude ootused üsnagi madalad. Seega võiks suuremat reaktsiooni eurosse tuua inflatsiooninäitajate positiivne üllatus. Suurim tähelepanu all on muidugi alusinflatsioon, mis on EKP-le üheks peamiseks hinnakasvu mõõdikuks.

Konsensus ootab euroala alusinflatsiooniks 1,2% ehk samale tasemele jäämist eelmise kuuga võrreldes. Tavainflatsioonilt oodatakse tõusu 1,6% juurde augustikuu 1,5% juurest. Kui tegelik näit suudaks seda numbrit ületada, oleks ootuspärane mõningane euro ostuhuvi, kuid siiski peaks euro tundlikum olema eelkõige alusinflatsiooni võimalike üllatuste suhtes. Praegu võib Euroopa tuumikriikide pikemaajalisi intresse kammitseda väljavaade, et EKP-l ei ole kiiret negatiivse intressiajastu lõpetamisega, kuid vägagi tõenäoliselt muudaks kiirem hinnasurve selliseid ootusi.

Juhul kui samaaegselt ei kaasneks näiteks USA inflatsiooni kiirenemist ning USA-Euroopa intresside erinevus väheneks, oleks tee EUR/USD paaril edasiseks uute tippude testimiseks jälle avatud. Mõistagi ei ole välistatud vastupidine stsenaarium. Praegune euroala hoogne majanduskasv annab küll EKP-le põhjuse võlakirjade ostuprogramm lähiajal koomale tõmmata. Kuid prognoositust aeglasem hinnakasv ei laseks ilmselt liialt agressiivselt intresside kergitamise peale mõelda.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.