Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro ja dollar mõlemad tugevnemas

Märts 06, 2017 09:04

Finantsturgudel on jätkuvalt domineerimas positiivsed toonid. Nädala jooksul uuendasid mitmed aktsiaindeksid taas tippe ning muuhulgas oli sentimenti toetamas tugevad majandusnäitajad. Valuutaturgudel oli nädala tugevaimate liikujate hulgas euro ning samuti püsis ostuhuvi dollaris.

Euro jaoks oli oodatuim sündmus euroala inflatsiooninumbrite avaldamine. Jaanuaris kerkis tavainflatsioon taas oodatust enam jõudes 2,0%-ni. See on ka tase, kus Euroopa Keskpank (EKP) sooviks inflatsiooni pikemaajaliselt näha. Samas on tõsiasi, et praegust kiiret tõusu on mõjutamas baasefekt nafta hinnatõusu aastataguse võrdluse näol. Üldisem ja laiapõhjalisem hinnasurve, mida iseloomustab alusinflatsioon, on siiski jätkuvalt tagasihoidliku kasvuga jäädes esialgse hinnangu kohaselt veebruaris 0,9% juurde. EKP juht Mario Draghi on korduvalt öelnud, et tugevnevale tavainflatsioonile vaatamata kiiret taastumist alusinflatsioonile ei oodata, ning et seetõttu ei kavatseta stiimulmeetmeid lähiajal vähendada.

Hetkel näib nii, et EKP hinnangud peavad paika. Sellegipoolest ei ole välistatud, et ka alusinflatsioon hakkab lähikuudel oodatust kiiremat kasvu näitama, kuna tavainflatsioon võib viitajaga tuua ka üldisema ja püsivama hinnasurve. Võimalik, et sarnaseid ootusi peegeldab ka sel nädalal aset leidnud euro tugevnemine enamike olulisemate paaride lõikes. Kuna turuosaliste ootused euroala alusinflatsiooni osas ei ole kuigi agressiivsed, võiksid märgid alusinflatsiooni kiirenemisest kaasa tuua olulise euro ostusurve, kuna EKP jaoks suureneks vajadus hakata intresside kergitamise peale mõtlema.

Dollar liikus nädala jooksul Föderaalreservi (Fed) uudiste toel. Mitmed kõnelenud Fedi esindajad (sealhulgas ka tavapäraselt ettevaatliku vaate pooldajad) andsid selgeid vihjeid, et intresside tõstmine lähiajal on vägagi tõenäoline. Ka Fedi juht Janet Yellen ütles reedel, et kui praegune makronäitajate areng jätkub (eelkõige inflatsioon ja tööturu näitajad), võib otstarbekas olla intresside tõstmine kuu keskel peetaval istungil. Seega on uuel nädalal avaldatav tööturu raport vägagi oluline signaal Fedile. Konsensus ootab veebruaris loodud uute töökohtade arvuks 190 000.

Potentsiaalne mõju dollarile oleks suurim juhul kui numbrid valmistavad pettumuse kuna suur osa turuosalisi on positsioneerunud positiivse stsenaariumi ootuses. Töökohtade kõrval on oluline kindlasti ka palgakasvu dünaamika kui inflatsiooni oluline sisend. Jaanuaris tegi palgakasv sammu allapoole, sarnane dünaamika teeks Fedi intressitõstmiste osas kindlasti ettevaatlikumaks. USA veebruarikuu inflatsiooniraport avaldatakse samal päeval kui Fed lõpetab oma 2-päevase istungi koos pressikonverentsiga. Turud hindavad märtsikuise intressitõstmise tõenäosust juba 93% tõenäosusega, seega oleks mittetõstmine turgudele suur šokk ning on vähetõenäoline, et Fed selle põhjustamist tahaks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.