Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euro jätkuvalt poliitika mõju all

August 15, 2018 14:44

Turud on liikumas heitlike meeleolude saatel. Riskivalmidus ei ole küll täielikult kadunud, kuid regionaalselt on riskivarade liikumine viimastel päevadel siiski olnud vägagi erinev. Valuutaturgudel on sel nädalal suurimate liikujate hulgas Austraalia dollar, mis on kannatamas Hiinaga seotud kahtluste tõttu. Nõrgenemist on jätkanud ka euro.

Viimase aja peamine teema turgudel – Türgi – on pisut esiplaanilt taandunud, kuid kindlasti ei saa veel öelda, et selleks korraks probleemid lahenenud on. Türgi liir, mis esmaspäeval suure languse toel uusi põhju testis, on teist päeva järjest kosumas. Mõningasele taastumisele vaatamata on liir ning kogu situatsioon Türgis jätkuvalt vägagi haavatav, kuna praegu ei paista, et ei Türgi ega USA painduks suhete normaliseerimiseks samme astuma. USA-Türgi tüli edasine võimalik eskaleerumine survestaks liiri kõrval ka muid arenevate riikide valuutasid ning soosiks risk-off meeleolude domineerimist.

Austraalia dollar (AUD) on sel nädalal enamike põhivaluutade suhtes nõrgenenud. Ühelt poolt on seda suunamas ebakindel riskisentiment. Lisaks on aga AUD-i koormanud kesised Hiina makronäitajad ning sellest tulenev toormetallide hinnalangus. Juulikuust laekuvad andmed viitavad, et vaatamata Hiina valitsuse tigumeetmetele on sealne majandusaktiivsus hoogu maha võtnud. Austraalia peamine ekspordi sihtriik on Hiina ning peamiseks ekspordiartikliks rauamaak.

Teisipäeval avaldatud statistika kohaselt kasvasid Hiina tööstustoodang ning infrastruktuuriinvesteeringud juulis oodatust aeglasemalt (vastavalt +5,5% ja +6,0% vs. oodatud +6,0% ja +6,3%). Samuti jäi jaemüügikasv ootustele alla (+8,8% vs. oodatud +9%). Sellises olukorras on tavapärane, et Hiina valitsus rakendab täiendavaid meetmeid, et majanduse kasvuhoogu säilitada. Kas ja kui operatiivselt ning ulatuslikult seekord reageeritakse, sõltub majanduse edasistest arengutest. Austraalia dollari jaoks on aga praegu vähe võimalusi oluliseks kosumiseks ning pigem on edasine nõrgenemine tõenäolisem.

Euro ei ole suutnud möödunud nädalal aktiveerunud langushoogu pidama saada. Dünaamikat on tõenäoliselt jätkuvalt suunamas kahtlused, et Türgi probleemid võivad kujutada ohtu ka euroala majanduse (finantssektor) jaoks. Teisipäeval avaldatud euroala ning Saksamaa II kvartali majanduskavu kiirhinnang pakkus positiivse üllatuse – kvartaalne kasv euroalas oli +0,4% ning Saksamaal +0,5% vs. oodatud +0.4% ja +0,3% vastavalt. Seega võib lugeda Euroopa Keskpanga (EKP) seisukohta õigeks, et I kvartalis toimunud kasvu aeglustumine oli ajutine.

Euro vähene reaktsioon korralikele kasvunumbritele näitab, et turud on hetkel märkimisväärselt joondumas poliitiliste riskide järgi ning tavapärased mõjurid omavad liikumiste kujundamisel vähem kaalu. Poliitilise riskina on eurot jällegi koormamas ka Itaalia olukord. Sealne populistlik valitsuskoalitsioon on viitamas, et ei soovi kinni pidada EL-i eelarvedefitsiidi reeglitest, mistõttu on Itaalia võlakirjade intressid müügisurve tõttu taas tõusma hakanud.

On selge, et Itaalia valitsuse 2,3 triljoni euro suuruse võlakoorma (132% SKP-st) teenindamine liialt kõrgete intressidega ei ole jätkusuutlik ning pessimistlikemate turuosaliste jaoks kangastub võrdlus Kreekaga. Itaalia mastaapide juures oleks aga EL-i jaoks Kreeka stsenaarium ülejõukäiv. Tundub, et sellele kaardile on panustamas ka Itaalia valitsus. Sealse eelarvekomisjoni esimees Claudio Borghi mainis esmaspäeval, et EKP peaks vajadusel jätkama tugiostudega kõikide liikmesriikide võlakirjade toetamist. See oleks aga vastupidine EKP plaanile lõpetada võlakirjade ostuprogramm juba detsembris.

Kuna EKP rahapoliitika eesmärkide hulka kuulub finantsstabiilsuse tagamine, ollakse keeruliste valikute ees. Inflatsiooniga seotud arengud ning üldine majanduskasv euroalas õigustaksid ülimalt ekspansiivsest rahapoliitikast loobumist Samal ajal ähvardaks Itaalia riigirahanduse probleemide kasv ning sealsete intresside kiire tõus euroala usaldusväärsust ning seega kogu eurosüsteemi. Võimalik, et Itaalia valitsus püüab sellist olukorda oma eesmärkide (lubatust suurem eelarvedefitsiit) täitmiseks ära kasutada hoides EKP-d justkui seeläbi pantvangis. Igal juhul on euroskepsis taas eurot õõnestamas ning kindlasti on turuosalised pingsalt jälgimas, mida on selles olukorras EKP-l (ja selle itaallasest juhil) kosta.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.