Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro nõrkus ei pruugi veel läbi olla

November 22, 2016 17:52

aktsiad ning sealsed indeksid on uuendamas seniseid rekordtasemeid. Sel nädalal on võlakirjaturgudel märgata, et hiljutise müügisurve järgselt on päevakorras konsolideerumine, mis on ka üldiselt ootuspärane arvestades liikumiste senist suurt ulatust. Valuutaturgudel on sel nädalal olulisemate valuutapaaride liikumised olnud mõõdukamad. Võimalik, et nn. Trumpi meeleolude mõju on mõneks ajaks leevenemas.

Euro on viimastel nädalatel olnud väheaktiivne ning püsinud pigem teiste valuutadega seotud sündmuste mõju all. Täna on euroalas PMI indeksite avaldamise päev ning seetõttu peaks tähelepanu saama euroala majanduse väljavaated. Üldiselt on erinevad euroala sentimendi indikaatorid viitamas mõõduka optimismi püsimisele nii tööstuse-kui teenustesektori ettevõtjate hulgas. Seetõttu on ka ootus, et novembri PMI-d viitavad soodsa majanduskeskkonna püsimisele.

Eurole on makronäitajate kõrval praegu olulisemaks potentsiaalseks mõjuteguriks rahapoliitika ehk Euroopa Keskpanga (EKP) edasine rahapoliitika kurss. Selguse selles osas peaks andma kahe nädala pärast 8. detsembril peetav EKP istung. Märkimisväärne hulk turuosalisi ootab EKP-lt senise varaostuprogrammi (QE) pikendamist peale 2017.a. märtsi kui tugiostud praeguse seisuga peaksid läbi saama. Selline ootus on ilmselt üheks peapõhjuseks, miks euroala intressitasemed ei ole nii palju rallinud kui USA-s ning sellest tulenev intressierinevuste kärisemine USA kasuks on suunanud EUR/USD-i uute põhjade poole.

Euro praegust madalseisu arvestades on EKP seisukohtadel päris palju kaalu. Kui detsembris turgude ootused siiski täidetud ei saa (QE programmi pikendamise juures võib EKP siiski vihjata, et rahapoliitika karmistamine võib juhtuda juba lähiajal), oleks tingimused tugevaks euro kergendusralliks täidetud. Samas on siiski üsnagi suur tõenäosus, et Mario Draghi eelistab pigem jääda ettevaatlikuks kuna inflatsioonieesmärkide saavutamise osas liigseks optimismiks veel põhjust ei ole.

Kõige reaalsem tundub, et EKP pikendab QE programmi ajalist kestust 6-12 kuu võrra ning säilitab ootame-vaatame lähenemise. Mõistagi sobiks EKP-le nõrgem euro, kuna see aitaks mujalt maailmast euroalasse inflatsiooni importida. Täiendavaks riskifaktoriks eurole jääb kindlasti ka poliitiline olukord euroalas. 4. detsembril Itaalias toimuv põhiseaduse muudatuse referendum võib võimule tuua populistlikud jõud, kes soovivad Itaalialt euroalast välja viia. Kuigi arvamusküsitlused on sel aastal mitmeid kordi andnud vale pildi, on hetkel Itaalia eurovastaste jõudude ülekaal ilmne – juba varsti võib seega mure Itaalia pärast olla uus hirmufaktor, mis turge laiemalt ning ka eurot mõjutama asub.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.