Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro on inflatsiooni aeglustumisele vaatamata tugev

Juuni 01, 2017 18:29

Turgudel püsib mõõdukalt positiivse alatooniga sentiment. Olulisemad aktsiaindeksid on liikumas hiljutiste tippude läheduse ning peamised intressid püsivad kitsas vahemikus. Valuutaturgudel nädala jooksul liikumised tähtsamate paaride puhul olnud võrdlemisi väheulatuslikud. Reedesed USA tööturu-uudiseid võivad üllatuste korral tuua volatiilsust.

Euro puhul on jätkuvalt domineerimas ostuhuvi ning tugevnemistrend on jätkuvalt jõus. Seda ei ole ka häirinud kolmapäeval avaldatud euroala inflatsiooninäitajad, mis jäid ootustele alla. Peale aprillikuu hüpet 1,9% juurde ootas konsensus euroala inflatsiooniks mais 1,5%. Tegelikuks aastaseks inflatsiooniks kujunes aga 1,4%. Samaväärselt käitus alusinflatsioon, mida ei mõjuta energia ja muud vähemstabiilsed mõjurid.

Aprillis toimunud üllatuslik inflatsiooni hüpe oli paljuski tingitud pühade kalendris paiknemise efektist ning mai statistika kinnitab täielikult, et ootused euroala kiirest inflatsiooni taastumisest on olnud ennatlikud. See, et EKP peamine inflatsioonimõõdik – alusinflatsioon, on samal tasemel, kui aasta tagasi, peaks keskpanga rahapoliitika edasiste plaanide osas muutma vägagi ettevaatlikuks. EKP juht Draghi on seda ka korduvalt viimastes sõnavõttudes kinnitanud.

Asjaolu, et euro on mõõdukamale inflatsiooni väljavaatele vaatamata jätkuvalt tugev, viitab sellele et hetkel on siiski domineerimas usk, et EKP rahapoliitika karmistamine on peagi tulekul. Kas seda aga 8. juunil peetaval EKP istungil piisavalt kommunikeeritakse, on pigem kahtlane. Liigne EKP optimism tooks kaasa intressiralli ja täiendava euro tugevnemise – see kõik töötaks vastu EKP inflatsiooni normaliseerimise eesmärgile. Seega võik euro puhul lühiperspektiivis suureneda võimalus, etrahapoliitika ootustest tulenev pettumus toob korrektsiooni.

Pettumuse esmased märgid võiksid lisaks euro liikumisele kajastuda ka rahaturul. Hetkel indikeerib EONIA forwardi kõver, et turud ootavad EKP-lt esimest intressikergitamist järgmise aasta lõpus. Kindlasti aga nihkuks see ootus kaugemale kui EKP järgmisel nädalal ettevaatlik/oodatust vähem optimistlik oleks. Samuti kui inflatsiooni praegune tase jääks püsima kauemaks, tekiks euro rallile suurem tagasilöögi võimalus.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.