Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro poliitiliste tuulte küüsis

Veebruar 08, 2017 10:34

Turuosaliste riskivalmidus on taas proovile pandud. Kuigi riskivarade volatiilsus püsib jätkuvalt suhteliselt madal, on mitmel rindel täheldada poliitiliste riskide esiletõusu. Selline olukord on hiljutise nõrkuse järgselt toonud ostuhuvi dollarisse, euro vahepealset kosumist on aga häirimas eelkõige just poliitikaga seotud sõnumid.

Euro on saanud kannatada kasvava Euroopa suunalise negatiivse sentimendi tõttu. Poliitilised teemad on lisaks USA-le ka Euroopas vägagi nähtaval kohal ning üheks suurimaks küsimärgiks lähiajal tõotab saada Prantsusmaa presidendivalimiste kulg. Finantsturge mittesoosiv areng - EL-ist lahkumist lubava Marine Le Pen'i tõusmine Prantsusmaa presidendiks - on praegu küll paljude kommenteerijate hinnangul Prantsusmaa valimissüsteemi omapära tõttu vähetõenäoline. Kuid samas mõjub antud seisukoha vastu vägagi mõjusalt Brexiti ja Trumpi valimisvõidu tausta meenutamine.

Prantsusmaa võlakirjades on hoogustunud müügisurve ning intressid on näiteks Saksamaaga võrreldes kerkinud ennaktempos, mistõttu on Prantsumaa-Saksamaa 10-aastase riigivõlakirja intressierinevus kärisenud viimase 5 aasta suurimaks. Ilmselgelt näitab see Prantsusmaaga seotud poliitilise riskipreemia kasvu. Täiendavaks murekohaks on taas kerkinud Kreeka. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) väljendas hiljuti seisukohta, et Kreeka praegune avaliku sektori võlatase ei ole jätkusuutlik ning ilma võlakoormuse olulise vähendamiseta / restruktureerimiseta EL-i poolt on IMF-i jaoks abiprogrammis osalemine suure küsimärgi all.

Kuna Euroopas on olulised valimised kohe kohe ukse ees, on Kreeka küsimus lisamas täiendavat mõõdet niigi kõrgele tasemele kerkinud poliitilistele riskidele. Poliitika on turge tavapärasest enam liigutamas ka seetõttu, et käesoleval nädalal on makronäitajate ja muude mõjutajate poolest kalender üsnagi tühi. Euroopa suunalt on lähipäevil olulisim kolmapäeval Euroopa Komisjoni poolt avaldatav EL-i majanduskasvu prognoos. Turgudele võiks potentsiaalne mõju avalduda eelkõige juhul kui prognoosid pakuksid üllatusmomendi.

Eurot võis mõjutada ka Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi esmaspäeval antud kommentaar vastusena Trumpi meeskonnaliikme süüdistustele Saksamaa suunas valuutakursiga manipuleerimises. Draghi sõnul on euro nõrkuse peapõhjuseks Euroala majanduse kesine seis. Samuti toonitas Draghi, et inflatsiooni praegune hüpe on pigem ajutine ning kõik viitab sellele, et stimuleeriv rahapoliitika regionnis on jätkuvalt vajalik.

Euro korrelatsioon Euroopa poliitiliste riskidega on hetkel päris arvestatav ning kui negatiivsete sündmuste edasine eskaleerumine toob kaasa laiema turgude sentimendi halvenemise, on EUR/USD edasine langus tõenäoline. Hetkel ootab turgude konsensus paarile II kvartali jooksul taset 1,03. Selline stsenaarium aga eeldaks juba üsnagi tõsist Euroopa usalduskriisi ja/või USA suunalist kõikide positiivsete ootuste täitumist (maksureform, fiskaalprogramm, protektsionistlik seisukohtade pehmenemine).

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.