Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euro rahapoliitika uudiste ootuses

September 10, 2018 13:26

Turud on jätkuvalt kaubandussõjaga seotud murede küüsis. Samuti on arenevate riikide suunaline sentiment jätkuvalt üsnagi närviline. Sel nädalal on valuutaturgude peamiste mõjutajate hulgas Euroopa Keskpanga rahapoliitika uudised ning USA suunalt on fookuses inflatsiooni statistika.

Dollar oli möödunud nädalal põhivaluutade hulgas tugevaimate liikujate seas. USA president Trumpi uued kaubandussõjaga seotud ähvardused Hiina suunas andsid küll üldisele riskivalmidusele tagasilöögi, kuid dollar on püsinud jätkuvalt turvasadamana. Ostuhuvi tõid dollarisse jätkuvalt korralikud makronäitajad, mis on turuosalistesse Föderaalreservi (FED) rahapoliitika suhtes uut optimismi toonud.

USA ostujuhtide indeksid nii tööstuse-kui teenustesektori kohta ületasid konsensuse ootusi, leevendades majandusaktiivsuse jahenemise kartusi. Ka reedel avaldatud tööturu raport kujunes oodatust tugevamaks. Uusi töökohti lisandus kuuga 201 000 vs. oodatud 191 000. Samuti oli positiivseks üllatuseks oodatust kiirem palgakasv. See annab põhjust oodata, et inflatsioonisurve ei vähene ning FED püsib intresside tõstmisega prognoositud graafikus. USA suunalt on algaval nädalal olulisemate makrouudiste hulgas inflatsioonistatistika neljapäeval ning jaemüügiraport reedel.

Euro liikus möödunud nädalal enamike olulisemate paaride lõikes nõrgenevalt. Euro suunda võib aga sel nädalal oluliselt mõjutada neljapäeval peetav Euroopa Keskpanga (EKP) istung. Juunikuisel istungil ütles EKP, et kavatseb võlakirjade ostuprogrammi mahtu jooksvalt vähendada ning selle lõpetada 2018. a. detsembris. Seega on turuosalised tähelepanelikult ootamas uut infot, mis viitaks kas vahepealsel ajal on EKP seisukohtades midagi muutunud või mitte.

Kui EKP peaks võlakirjade kuist ostumahtu vähendama praeguse 30 mlrd EUR juurest 15 mlrd juurde, oleks tegemist positiivse signaaliga, mis eurot toetama peaks. Vastupidine aga võib suurendada turgude kahtlusi, et rahatrüki lõpp ikkagi veel ei saabu. Üheks murekohaks peaks EKP jaoks olema euroala viimased inflatsiooniga seotud arengud. Augustis alanes alusinflatsioon taas 1% juurde (juulis +1,1%) ning kui selline tendents peaks jätkuma, ei oleks keskpangal põhjust rahapoliitika karmistamisega kiirustada.

Võimaliku riskina on EKP ilmselt arvestamas ka Itaalia eelarvepoliitikaga seonduvat. Itaalia valitsuse euroskeptiliste meeleolude laienemine oleks kindlasti euorala majandusaktiivsust alandava mõjuga. Positiivse poole peale võib aga lugeda mõnede euroala sentimendi indeksite kosumise viimasel ajal. Istungi järgsel pressikonverentsil avaldab EKP ka värske makronäitajate prognoosi. Turuosaliste põhihuvi peaks seejuures koonduma EKP inflatsiooni väljavaadetele. Euro kosumise eelduseks oleks EKP oodatust positiivsem vaade euroala hinnakasvu suhtes.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.