Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro teeb inflatsiooni toel kosumisekatseid

Jaanuar 05, 2017 13:36

Aasta algus on toonud turgude jaoks mitmeid uudiseid, mida seedida. Samuti on rahapoliitika osas uut mõtteainet. Täna ja homme on USA tööturunäitajad saamas tähelepanu ning üllatuste korral võib dollaris oodata täiendavat volatiilsust.

Euro on uue aasta alguses teinud katse tugevneda, kuid esialgu sellest väga püsivat liikumist ei ole kujunenud. Esimese olulise makroinfona on sel aastal avaldatud euroala inflatsiooni esialgne statistika. Teisipäeval avaldatud Saksamaa detsembrikuu inflatsioon ületas märkimisväärselt ootusi kerkides oodatud 1,3% asemel 1,7%-ni. Veel novembris oli näitaja 0,7%. Peamiseks mõjutajaks hüppelise hinnatõusu puhul oli ootuspäraselt energiahinnad. Ka euroala inflatsioon ületas detsembris ootusi – tavainflatsioon kerkis 1,1% juurde (oodati 1,0%) ning alusinflatsioon 0,9% juurde (oodati 0,8%).

Kuna tegemist on eelkõige baasefekti e. võrdlusbaasi muutumisest tuleneva tõusuga (12 kuud tagasi olid energiahinnad oluliselt madalamal praegusega võrreldes), ei ole tegemist arengutega, mis oleks pikaajalise hinnatõusu käivitajaks. Samas on transpordiga seonduvate hindade tõus tõenäoliselt viitajaga jõudmas ka muudesse majanduse osadesse. Peamiseks küsimuseks inflatsiooni trendi ja ka Euroopa Keskpanga (EKP) edasise tegevuse seisukohalt ongi see kui palju mõjutab nafta hinnatõus muid sektoreid ja alusinflatsiooni.

Senikaua kui ei ole antud küsimuse kohta infot, alluvad turud paljuski spekulatsioonidele. Koheselt peale Saksamaa inflatsiooni-info avaldamist oli märgata uut tugevat müügilainet Saksamaa võlakirjades ning intresside tõusu. Sarnast liikumist euro tugevnemise näol siiski koheselt täheldada ei olnud, kuid euro kosumine kolmapäeval oli suure tõenäosusega just toetatud ootustest, et euroala inflatsioon võib oodatust kiiremini EKP soovitava tasemeni küündida. Sel juhul tuleks juba päevakorda praeguse seisuga 2017 lõpuni kestva rahatrüki varasem lõpetamine.

Dollar on aasta esimeste päevade jooksul küll suutnud uusi tippe rünnata, kuid kolmapäeval võis näha müügihuvi domineerimist. Makrouudiste poolelt ei ole muutust senises positiivsete üllatuste jadas. Teisipäeval avaldatud tööstuse PMI indeks kerkis tasemele 54,7 (oodati 53,7), mis on viimase kahe aasta kõrgeim näit. Tegemist on täiendava märgiga, et USA tööstussektor on taastumas vahepealsest madalseisust. Edasise suhtes andis jätkuvaks optimismiks põhjust ka indeksi uute tellimuste osakomponent.

Kuna dollar on viimasel ajal ligi 5% tugevnenud, peaks see mingi aja möödudes USA majanduse jaoks negatiivse tegurina mõjule pääsema. Ilmselt ei ole see veel lähemate kuude jooksul esile kerkiv teema, samuti on kiirema inflatsiooniga keskkonnas tootjatel lihtsam sisendite hinnatõusus tarbijatele edasi kanda. Dollari seisukohalt on positiivsete üllatuste mõju muutunud väheoluliseks, kuna turud on praeguses faasis sellega harjunud. Seega märksa suuremat volatiilsust tooks dollari jaoks vastupidine e. negatiivne makroüllatus.

Kas seda lähiajal näha saame on muidugi omaette küsimus. Täna ja homme on aga tähelepanu all ADP tööturu ülevaade ning ametlik tööturu raport. Kolmapäeval avaldatud detsembrikuu FED-i istungi materjalides jäi kõlama, et rahapoliitika edasine väljavaade on seotud märkimisväärse ebakindlusega. FED-i liikmete hinnangul on suurenenud majanduskasvu hinnangute riskid nii positiivses kui negatiivses mõttes. Seda paljuski tulenevalt Donald Trumpi kavatsustega seonduvast määramatusest. Seetõttu jääb 2017. aastal dollari jaoks oluliseks mõjuteguriks poliitiline taust.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.