Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euro tugev ralli on toonud päevakorda korrektsiooni?

Juuli 21, 2017 18:20

Meeleolud turgudel on nädala jooksul olnud heitlikud. Kui USA ning Aasia aktsiaindeksid uuendasid nädala keskel tippe, siis Euroopas toimus allapoole loksumine ning reedel oli juba müügisurve laialdasem. Nädala tegija valuutaturgudel on kahtlemata taaskord euro, mis on jätkanud uute tippude ründamist.

Euro ralli ei näita raugemise märke, uut hoogu on andnud neljapäeval peetud Euroopa Keskpanga (EKP) istung. Juba pikalt enne istungit spekuleeriti, et EKP tuleb välja varasemast agressiivsemate sõnumitega. Kui varem olid EKP istungitele järgnenud pressiteated sisaldanud infot valmisolekust vajadusel varaoste (QE) suurendada, siis oodati laialdaselt, et seekord antud seisukoht eemaldatakse (Bloombergi küsitluse alusel ootas seda 47% vastanud ökonomistidest). Samuti oli turuosaliste ootuste seas see, et EKP annab vihjeid, millal võiks tulla otsus QE lõpetamise osas.

Sellegipoolest ei muutnud EKP pressiteate sõnastust, mis puudutab võimalikku QE mahtude suurendamist (kui selleks peaks tekkima vajadus) ning ka QE lõpetamise osas ei olnud kuulda ei konkreetseid ajamääratlusi ega ka kaudseid vihjeid. Samas ütles Mario Draghi, et sellesisuline arutelu võiks toimuda sügisel. Seega on võimalus, et septembris peetaval istungil võtab EKP QE jätkamise arutlusele ning oktoobris või novembris teavitatakse edasine ajakava (praeguse seisuga peaks QE jätkuma 2017. a. lõpuni). Siis peaks ka selguma millal plaanitakse QE lõpetada.

Euro märkimisväärne tugevnemine toimus just pressikonverentsi ajal, seega ei olnud põhjuseks istungi pressiteates sisalduv. Samas ei olnud Draghi suust kuulda midagi väga ootamatut ja üllatavat. Võimalik, et EKP juhi optimistlik toon euroala majanduse suhtes andis ostuhuvile hoogu. Euroopa intressides ei ole istungile järgnevalt toimunud ülespoole liikumist vaid pigem on nii Saksamaa kui ka euro swap-intressid tulnud allapoole. Lisades siia juurde hiljutise suure euro tugevnemise ja üleostetud seisuse, võiks lähiajal ootusärane olla mõningane euro korrektsioon.

Järgmisel nädalal on euro võimalike mõjutajate hulgas mitmed makrouudised. Esmaspäeval on tulekul euroala, Saksamaa ning Prantsusmaa ostujuhtide indeksid (PMI). Arvestades muid hiljutisi euroala majandusnäitajaid, siis ei oleks põhjust oodata konsensuse hinnangutest oluliselt kesisemaid näite. Samas võiks ka kerge ootustele allajäämine praegust tugevat euro optimismi mõnevõrra kõigutada. Reedel on tulekul inflatsiooninäitajad Hispaaniast ning Saksamaalt – ka see võib osutuda euro jaoks tundlikuks infoks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.